Platforma sprzedażowa Elda Beauty

Informacje

  • Cel: Stworzenie 4 e-commerców dedykowanych dla klientów B2C i B2B połączonych w spójną całość
  • Branża: E-commerce, Beauty
  • Technologie: JavaScript, PHP, WordPress, WooCommerce
  • Czas trwania projektu: 12 miesięcy i ciągły rozwój

Dedykowane sklepy e-commerce z branży beauty.

Firma Intergroup świadczy usługi e-commerce w branży kosmetycznej. Napisaliśmy i wdrożyliśmy dla nich cztery sklepy internetowe, w tym dwa oparte na multisite. Projekt ten wymagał zastosowania szeregu funkcjonalności, które umożliwiły wygodne i intuicyjne korzystanie z platformy oraz spełnienie specyficznych wymagań klienta.

Pierwszym wyzwaniem było stworzenie czterech sklepów internetowych, z których dwa były oparte na multisite tj. EldaBeauty, Interb2b, co oznacza, że obsługiwały wiele języków i walut. Konieczne było zapewnienie, aby każdy z tych sklepów był łatwy w obsłudze, bez względu na to, w którym kraju znajduje się klient. Ponadto, w przypadku InterB2B, konieczne było wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli na sprzedaż hurtową tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Co zrobiliśmy?

Platforma sprzedażowa Intergorup

TECHNOLOGIE

Wykorzystane w projekcie

Sklepy e-commerce

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy sklepy internetowe ManiKing, AbaGroup, EldaBeauty, Interb2b. W ramach projektu dla InterGroup, stworzyliśmy 4 sklepy internetowe, z których każdy miał swój unikalny design i ofertę produktową, odpowiadającą specyfice branży, w której działa. Każdy ze sklepów był zintegrowany z innymi systemami, które wdrożyliśmy.

Strona główna Mani King
Intergroup - platforma sprzedażowa

System rejestracji i autoryzacji dla klientów B2B

W przypadku sklepu internetowego InterB2B, Intergroup wprowadził system rejestracji i autoryzacji dla klientów B2B. Dzięki temu, tylko zarejestrowani użytkownicy, którzy zostali zaakceptowani przez administratora, mogą składać zamówienia. To zwiększa bezpieczeństwo transakcji i pomaga uniknąć nieporozumień z klientami, którzy nie są zarejestrowani i nie są uprawnieni do zakupów hurtowych.

Indywidualne ceny dla klientów B2B

InterB2B umożliwia ustalenie indywidualnych cen dla klientów hurtowych. Każdy klient ma swoje własne ceny, co pozwala na elastyczne dostosowywanie cen do ich potrzeb. To zwiększa konkurencyjność firmy na rynku i umożliwia bardziej efektywną sprzedaż dla klientów B2B.

Ceny indywidualne
Synchronizacja

Synchronizacja produktów z Product Managerem

W celu zapewnienia spójności oferty produktowej między różnymi sklepami internetowymi oraz uniknięcia problemów związanych z nadmiarowym, czy nieaktualnym asortymentem, wdrożyliśmy system synchronizacji produktów z Product Managerem. Dzięki temu, zmiany w ofercie produktowej w jednym sklepie, były automatycznie odzwierciedlane w pozostałych sklepach.

Synchronizacja z Baselinkerem

W jednym miejscu administratorzy mogą zarządzać zamówieniami z każdej platformy: Wdrożyliśmy integrację z systemem Baselinker, który umożliwia zarządzanie zamówieniami z różnych platform sprzedażowych w jednym miejscu. Dzięki temu, administratorzy sklepów mieli dostęp do wszystkich zamówień z każdego ze sklepów internetowych w jednym panelu.

Intergroup - platforma sprzedażowa B2C i B2B oparta o 4 sklepy
Wielowalutowość

Wielowalutowość, w oparciu o API Fixer.io, zależna od lokalizacji użytkownika

Wielowalutowość, w oparciu o API Fixer.io, zależna od lokalizacji użytkownika. Wdrożyliśmy funkcjonalność umożliwiającą wybór waluty przez użytkowników, w zależności od lokalizacji geograficznej, z wykorzystaniem API Fixer.io.

Wielojęzykowość, w oparciu o multisite

W celu zapewnienia skutecznego komunikowania się ze wszystkimi klientami, niezależnie od ich kraju i języka, wdrożyliśmy funkcjonalność wielojęzyczności, opartą o multisite.

Wielojęzykowość
Newsletter

Newsletter z integracją z API Freshmail

Stworzyliśmy system newsletterów zintegrowany z API Freshmail, który pozwalał na automatyczne wysyłanie spersonalizowanych maili do klientów, w zależności od ich preferencji i aktywności w sklepie internetowym.

Customowe sposoby dostawy

W celu zaspokojenia potrzeb różnych grup klientów, stworzyliśmy funkcjonalność pozwalającą na dodanie customowych sposobów dostawy, np. przesyłki RoyalMail dla Wielkiej Brytanii, których cena była uzależniona od kwoty w koszyku.

Dostawa Mani King
Copyright © 2023 Appwise