Omega Pilzno

Informacje

  • Cel: Stworzenie kompleksowego rozwiązania TMS i aplikacji mobilnej
  • Branża: TSL
  • Technologie: JAVA, Angular, SQL, Flutter, Figma
  • Czas trwania:

Dedykowany transport management system

Omega Pilzno, jedna z największych firm z branży transportowej i logistycznej, zwróciła się do nas z prośbą o stworzenie kompleksowego i dedykowanego pod ich potrzeby systemu TMS (transport management system) oraz aplikacji dla kierowców, umożliwiającej zarządzanie transportem, przekazywanie zleceń i komunikacji z kierowcami.

Cel:

Stworzenie kompleksowego rozwiązania TMS, który spełni wymagania klienta. Dostepne gotowe rozwiązania na rynku nie spełniały wymagań tak dużego przedsiębiorstwa i ograniczały w dalszym rozwijaniu biznesu. Dlatego podjęta została decyzja o stworzeniu dedykowanego rozwiązania, dopasowanego do potrzeb i wymagań zarówno biznesu jaki i działów spedycyjnych, planistycznych. Priorytetem było zapewnienie wydajności i niezawodności systemu, który umożliwi efektywne zarządzanie transportem Omega Pilzno. 

Wyzwanie:

Wyzwaniem dla nas było stworzenie kompleksowego systemu TMS, który pozwoliłby na ciągłe monitorowanie i zarządzanie ponad 300 000 zleceniami, ponad 2000 ciężarówkami oraz kilkoma tysiącami użytkowników. Wymagało to nie tylko opracowania nowego rozwiązania, ale również przeprowadzenia skutecznej migracji z przestarzałego TMS.

Zespół projektowy skupił się na zaprojektowaniu nowego, wydajniejszego systemu, który umożliwiał automatyzację pracy spedytorów oraz optymalizację kosztów transportu. Przeprowadzona migracja była kluczowym elementem sukcesu projektu, ponieważ umożliwiła bezpieczną i skuteczną zmianę systemu bez utraty danych i przerw w pracy.

Działania:

W ramach projektu dla firmy Omega Pilzno zaimplementowaliśmy kompleksowy system TMS dopasowany do potrzeb tak dużej organizacji. Przy projektowaniu systemu przyłozona została duża waga do szybkości działania, minimalnej liczby operacji wykonywanych ręcznie, a także automatyzowaniu wszystkiego co można zautomatyzować. Rozwiązanie map zostało opartę o integrację z mapami PTV dedykowanych dla transportu towarowego. co umożliwiło sprawne i dokładne wytyczanie trasy, a także śledzenie floty pojazdów w czasie rzeczywistym. 

Mapy PTV to zaawansowane narzędzie geolokalizacyjne, które pozwala na precyzyjne określenie położenia pojazdów, planowanie trasy oraz wskazanie optymalnej drogi przejazdu. 

Wspólnie z zespołem zbudowaliśmy również aplikację dla kierowców, która umożliwia zbieranie punktów za zrealizowane zlecenia. Był to element motywacyjny dla kierowców, który jednocześnie umożliwia monitorowanie postępu pracy.

Nasze zaawansowane algorytmy zautomatyzowały pracę spedytorów i  umożliwiły rozkładanie najlepszej trasy przejazdu, co przełożyło się na optymalizację kosztów tras, paliwa i czasu pracy.

Wnioski:

Kluczowym elementem projektu był system TMS, który umożliwia pracownikom firmy Omega Pilzno ciągłe monitorowanie zleceń i zarządzanie nimi. System ten zapewniał również możliwość analizowania i optymalizowania kosztów transportu, co przekładało się na wyższe zyski dla klienta. Dzięki migracji z przestarzałego TMS na nasze nowe rozwiązanie, firma Omega Pilzno zyskała bardziej efektywny i wydajny system, który znacznie ułatwił pracę i pozwolił na osiągnięcie większej

 

Co zrobiliśmy?

Omega Pilzno - kompleksowy system TMS i aplikacja mobilna

TECHNOLOGIE

Wykorzystane w projekcie

Funkcjonalne zakładki w aplikacji TMS

W panelu aplikacji TMS stworzyliśmy funkcjonalne zakładki, które umożliwiają bardziej efektywne i zintegrowane zarządzanie procesem przewozowym w firmie Omega Pilzno. Dzięki nim użytkownicy systemu mają łatwy dostęp do istotnych informacji dotyczących ładunków, a także mogą skutecznie koordynować realizację zleceń przewozowych.

Zakładka “Giełda ładunków” umożliwia dodawanie nowych ładunków, wyszukiwanie istniejących, sprawdzanie daty załadunku i rozładunku, przypisywanie odpowiedzialności za realizację oraz monitorowanie statusu zleceń w jednym miejscu.

Omega Pilzno - kompleksowy system TMS i aplikacja mobilna
Omega Pilzno - kompleksowy system TMS i aplikacja mobilna

Zaawansowane opcje dodawania nowych ładunków

Dodawanie nowych ładunków w zakładce “Giełda Ładunków” zostało wyposażone w zaawansowane funkcjonalności. Użytkownicy systemu mogą teraz wprowadzać takie parametry, jak nazwa ładunku, objętość, waga, przypisanie do departamentu oraz nazwa projektu. Ponadto, mogą wskazać kilometry planowe i termin realizacji, określić płatność w różnych walutach oraz uwzględnić opłaty autostradowe. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mają łatwiejszy i bardziej elastyczny sposób na dodawanie nowych zleceń przewozowych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Intuicyjnye i atrakcyjne wizualnie widoki systemu

Zaprojektowaliśmy widoki  w bardzo przyjazny dla użytkownika sposób, umożliwiając wygodne i intuicyjne zarządzanie procesem przewozowym w firmie Omega Pilzno. W łatwy i przyjemny sposób można sprawdzić np. szczegóły zlecenia, zobaczyć trasę przejazdu z podziałem na lokalizacje załadunków i rozładunków na funkcjonalnej mapie, a także sprawdzić koszty trasy, długość trasy i długość przejazdu. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą szybko i skutecznie planować i monitorować realizację zleceń przewozowych.

Omega Pilzno - kompleksowy system TMS i aplikacja mobilna
Omega Pilzno - kompleksowy system TMS i aplikacja mobilna

Elastyczna edycja trasy przejazdu na interaktywnej mapie

Funkcjonalność edycji trasy przejazdu została zaprojektowana w sposób bardzo szczegółowy i elastyczny. Użytkownicy mogą teraz dokładnie określić miejsca załadunku i rozładunku, przypisać datę i godzinę oraz wpisać numer transportu. Ponadto można sprawdzić długość trasy oraz czas przejazdu na interaktywnej mapie, co pozwala na dokładne planowanie realizacji zlecenia.

Szczegółowa kontrola realizacji zleceń

W zakładce Spedycja w systemie TMS użytkownicy mogą w łatwy sposób sprawdzić szczegóły dotyczące poszczególnych zleceń, takie jak dane klienta, dane przewoźnika, osobę kontaktową, rodzaj i termin płatności, stawkę przewoźnika oraz pojazd – w tym numer rejestracyjny pojazdu i naczepy. Ponadto, użytkownicy mogą śledzić aktualny status przejazdu oraz faktury dotyczące danego zlecenia. Dzięki temu użytkownicy mają łatwy dostęp do kluczowych informacji, co pozwala na lepsze zarządzanie i kontrolowanie realizacji zleceń.

Omega Pilzno - kompleksowy system TMS i aplikacja mobilna
Copyright © 2023 Appwise