• Cel: Stworzenie kompleksowego systemu TMS, zwiększającego wydajność pracy spedytorów,
  • Branża: TSL
  • Technologie: PHP VUE SQL
  • Czas trwania:

Dedykowany transport management system

Firma Progo Logistics specjalizuje się w obsłudze transportowej, w szczególności nowoczesnej spedycji. Aby usprawnić swoją pracę, firma zdecydowała się na wprowadzenie dedykowanego kompleksowego systemu TMS.

Cel:

Głównym celem projektu było zwiększenie wydajności pracy spedytorów, zwiększenie liczby realizowanych zleceń oraz wzrost marżowości zleceń.

Wyzwanie:

Wyzwaniem było zaprojektowanie systemu, który minimalizuje liczbę manualnych akcji oraz zwiększa wydajność pracy spedytorów.

Strategia:

Całość systemu została zaprojektowana w taki sposób, aby zminimalizować liczbę akcji, kliknięć i manualnych działań. System został również zintegrowany z systemami księgowymi, systemami klientów oraz popularnymi giełdami transportowymi. Dodatkowo, dzięki natychmiastowej wycenie kosztów zlecenia, spedytorzy mogli od razu podejmować decyzję o opłacalności zlecenia.

Działania:

W ramach projektu, zespół opracował dedykowany kompleksowy system TMS, który został wdrożony w firmie. System umożliwia natychmiastową wycenę kosztów zlecenia oraz integruje się z popularnymi giełdami transportowymi. Zredukowana została również liczba manualnych akcji i kliknięć, co znacznie przyspieszyło pracę spedytorów.

Wnioski:

Dzięki wprowadzeniu dedykowanego kompleksowego systemu TMS, firma Progo Logistics osiągnęła znaczne korzyści. Wydajność pracy spedytorów wzrosła o 38%, a liczba realizowanych zleceń wzrosła przy zachowaniu tego samego poziomu zatrudnienia. Dodatkowo, dzięki natychmiastowej akceptacji najbardziej marżowych zleceń, wzrosła średnia marża na zleceniu o 15%. Zastosowanie nowoczesnego systemu TMS pozwoliło firmie na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów oraz zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku.

Co zrobiliśmy?

TECHNOLOGIE

Wykorzystane w projekcie

Funkcjonalne zakładki w aplikacji TMS

W panelu aplikacji TMS dla Progo Logistics stworzyliśmy funkcjonalne zakładki, które umożliwiają bardziej efektywne i zintegrowane zarządzanie procesem przewozowym. Dzięki tym zakładkom, użytkownicy systemu mają łatwy dostęp do istotnych informacji dotyczących zleceń, ładunków i tras transportowych. To umożliwia skuteczną koordynację i monitorowanie realizacji zleceń przewozowych, przyczyniając się do zoptymalizowania działań logistycznych firmy Progo Logistics.

 

Zaawansowane filtrowanie listy zleceń

Zaimplementowaliśmy funkcję sortowania listy zleceń w systemie TMS dla Progo Logistics. Spedytorzy mogą teraz łatwo sortować zlecenia według nazwisk, dat, dat wystawienia oraz miejscowości początkowej i końcowej. Dzięki temu mogą szybko znaleźć potrzebne informacje i lepiej zarządzać zleceniami w zależności od swoich preferencji i wymagań.

Intuicyjne i funkcjonalne panele dodawania zleceń

W zakładce zleceń systemu TMS , spedytorzy mają dostęp do intuicyjnych i funkcjonalnych paneli dodawania nowych zadań. Przy dodawaniu nowego zlecenia lub podzlecenia, mogą łatwo przypisać klienta, dodać osobę kontaktową oraz wybrać datę załadunku i rozładunku. Dodatkowo, mają możliwość wprowadzenia informacji dotyczących lokalizacji, takich jak kraj, miasto, ulica, oraz wybór waluty i terminu płatności.

Efektywne zarządzanie danymi klientów w systemie TMS

W systemie TMS dla Progo Logistics, wprowadziliśmy funkcjonalność dodawania nowego klienta, aby ułatwić i przyspieszyć proces obsługi. Teraz użytkownicy systemu nie muszą dodawać informacji o kliencie za każdym razem ręcznie, ponieważ dane te są zapisane w systemie. Przy dodawaniu nowego zlecenia, użytkownik może wybrać klienta z listy istniejących, co przyspiesza proces i minimalizuje możliwość popełnienia błędów.

Zarządzanie dokumentami w zakładkach zleceń

W aplikacji TMS dla Progo Logistics, każde zlecenie posiada dedykowane zakładki, które umożliwiają przechowywanie i łatwe odnajdywanie dokumentów związanych z danym zleceniem. Dzięki temu, pracownicy mają łatwy dostęp do wysłanych do klienta dokumentów, dokumentów wewnętrznych oraz faktur związanych z danym zleceniem. Zapisane dokumenty w zakładkach zapewniają kompletność i uporządkowanie informacji, eliminując ryzyko przeoczenia jakiegokolwiek dokumentu. Pracownicy mogą bezproblemowo odnaleźć i sprawdzić wszystkie niezbędne dokumenty związane z danym zleceniem, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i precyzji w zarządzaniu procesem przewozowym.

Copyright © 2023 Appwise