Inwestycja w dedykowane oprogramowanie

Uniwersalne systemy informatyczne często nie spełniają rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa. Ich wdrożenie wiąże się z długotrwałym i czasochłonnym procesem konfiguracji. W celu uniknięcia konieczności żmudnego dostosowywania systemu informatycznego do warunków pracy danej organizacji, warto zainwestować w oprogramowanie dedykowane. Czym wyróżnia się ten typ oprogramowania? Jakie firmy powinny rozważyć skorzystanie z tego rozwiązania?

Co wyróżnia ideę dedykowanego oprogramowania?

Przez dedykowane oprogramowanie rozumie się każdy system informatyczny stworzony w oparciu o indywidualne potrzeby podmiotu zamawiającego. Jest zaprojektowane tak, by jak najlepiej odpowiadać specyficznemu profilowi działalności danej organizacji. Uwzględnia aktualnie wykorzystywane systemy oraz narzędzia informatyczne i integruje się z nimi, by podnieść efektywność.

Dedykowane oprogramowanie daje możliwość idealnego dopasowania funkcjonalności i późniejszej rozbudowy aplikacji pod kątem zróżnicowania działalności. Wśród jego największych zalet należy wymienić:

 • kompatybilność techniczną, która jest widoczna na każdym etapie pracy i znacząco ułatwia jej wykonywanie,
 • pełne dopasowanie do realiów branży, w jakiej działa dana organizacja,
 • zgodność z posiadanymi przez organizację urządzeniami i sprzedawanym asortymentem,
 • personalizację bez żadnych ograniczeń,
 • stałe wsparcie i pomoc techniczną,
 • szybkie usuwanie ewentualnych usterek i awarii,
 • możliwość udostępnienia oprogramowania wszystkim pracownikom organizacji bez względu na ich ilość.

Jakie firmy powinny rozważyć inwestycję w dedykowane oprogramowanie?

Choć dedykowane oprogramowanie może zamówić każda jednostka organizacyjna bez względu na jej wielkość, inwestycję tego typu powinny rozważyć przede wszystkim firmy duże i średnie. Dedykowane oprogramowanie znajduje bowiem największe zastosowanie w dużej i wielopłaszczyznowej działalności biznesowej.

Rozwiązanie to jest najbardziej opłacalne w wypadku hurtowni, magazynów i wielkich sklepów, a więc tam, gdzie zarządzanie asortymentem odbywa się z poziomu wielu stanowisk. W dedykowane oprogramowanie powinny również zainwestować jednostki organizacyjne świadczące usługi call center.  

Rozważasz inwestycję w dedykowane oprogramowanie?

Omów z nami szczegóły projektu i uzyskaj bezpłatną wycenę:

W jakich sytuacjach warto zainwestować w dedykowane oprogramowanie?

W dedykowane oprogramowanie warto zainwestować w sytuacjach, gdy prowadzona działalność stwarza zapotrzebowanie na niestandardowe, spersonalizowane funkcje oraz wiąże się z:

 • zarządzaniem dużym asortymentem produktów lub usług,
 • systematycznie rosnącą liczbą zleceń i/lub kontrahentów,
 • obsługą niestandardowych operacji,
 • korzystaniem z licznych systemów zewnętrznych wymagających zintegrowania,
 • potrzebą systematycznego udoskonalania oprogramowania w celu dostosowania go do zachodzących w organizacji zmian.

Koszty związane z dedykowanym oprogramowaniem

W przeciwieństwie do oprogramowania seryjnego, oprogramowanie dedykowane nie jest dostępne w ofercie software house’u „od ręki”, a więc z gotowymi nazwą, kategorią, funkcjonalnością oraz ceną. Jest ono wytwarzane w ramach konkretnego zamówienia, a jego ostateczny koszt zależy przede wszystkim od zakresu i złożoności zlecenia.

Proste dostosowane strony internetowe kosztują od 30 000 do 50 000 złotych. Dla aplikacji MVP (Minimum Viable Product) z kilkoma funkcjonalnościami cena może wynosić od 50 000 do 100 000 złotych, z kolei zaawansowane, niestandardowe platformy internetowe to z reguły wydatek rzędu przynajmniej 200 000 złotych.

Dlaczego inwestycja w oprogramowanie dedykowane jest opłacalna?

Mimo stosunkowo wysokiego kosztu początkowego oprogramowania dedykowane są opłacalnym rozwiązaniem dla firm. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą odpowiednio zaplanować wszystkie funkcjonalności w taki sposób, by idealnie odpowiadały ich indywidualnym potrzebom biznesowym. Personalizacja tego typu nie jest możliwa w przypadku gotowego oprogramowania, które można dopasować do specyfiki prowadzonej działalności tylko w ograniczonym zakresie.

Dobrze zaprojektowana dedykowana aplikacja pomaga firmie osiągnąć wymierne korzyści. Jest to możliwe dzięki pełnemu zrozumieniu działalności przedsiębiorstwa i właściwemu dopasowaniu zastosowanych rozwiązań programowych. Z racji tego, że oprogramowanie dedykowane jest skrojone na miarę potrzeb i z góry określonych celów, jest bardzo elastyczne i w pełni funkcjonalne. Zapewnia ponadto:

 • łatwość rozbudowy, skalowania i integracji z innymi systemami IT,
 • efektywną automatyzację procesów biznesowych,
 • mniejsze obciążenie struktury informatycznej firmy.

Dedykowane oprogramowanie pozwala osiągnąć większą efektywność i prowadzi do wzrostu produktywności pojedynczych pracowników, a w efekcie także przedsiębiorstwa jako całości. Umożliwia sprawniejszą realizację procesów w przedsiębiorstwie, ograniczając przy tym nakład czasu i środków, przynosi więc wymierne korzyści finansowe.

Copyright © 2023 Appwise