Dedykowane oprogramowanie dla transportu

Gotowe systemy informatyczne często nie spełniają unikalnych potrzeb naszych klientów. Ich wdrożenie niejednokrotnie wiąże się z długotrwałym i czasochłonnym procesem konfiguracji. Z tego powodu wielu Klientów Appwise wybiera dedykowane oprogramowania dla transportu, które pozwalają uniknąć konieczności żmudnego dostosowywania systemu informatycznego do warunków pracy ich przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z inwestycji w dedykowane oprogramowanie dla transportu

Dzięki inwestycji w dedykowane oprogramowanie dla transportu możliwe jest ciągłe monitorowanie i sprawowanie kontroli nad transportem, a także szybkie i efektywne reagowanie na zmieniające się warunki. Oprogramowanie to jest w pełni dostosowane do specyfiki działalności i gwarantuje kompleksowe funkcjonalności, co pozwala firmom transportowym łatwo zarządzać przesyłkami, śledzić ich status, a także kontrolować koszty spedycji. 

Firmy działające w branży logistycznej, które zdecydowały się na jego wdrożenie, są w stanie zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług. Wśród głównych korzyści płynących z inwestycji w dedykowane oprogramowanie dla transportu należy wymienić:

  • automatyzację procesów,
  • optymalizację i poprawę efektywności działań,
  • uzyskanie pełnego wglądu we wszystkie dane i procesy,
  • zwiększenie kontroli nad prowadzoną działalnością,
  • minimalizację kosztów,
  • redukcję ryzyka popełnienia błędu.

Wdrożenie dedykowanego oprogramowania dla transportu wiąże się ponadto z możliwością integracji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo systemów, a także otrzymaniem wsparcia specjalistów, którzy pomagają w dostosowaniu i utrzymaniu oprogramowania.

Systemy TMS

TMS (ang. Transportation Management System) to system informatyczny wspierający procesy planowania, monitorowania, rozliczania, a także zarządzania środkami transportu. Skierowany jest do firm dysponujących taborem pojazdów, a więc przede wszystkim przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych. System ten daje przewoźnikom dostęp do precyzyjnych informacji na temat wykorzystania floty, pochodzących bezpośrednio z użytkowanego pojazdu. Jego wdrożenie w przedsiębiorstwie daje możliwość monitorowania przejechanych kilometrów i ilości spalonego paliwa, pozwalając równocześnie na redukcję pustych przebiegów już na etapie planowania.

Właściciele firm transportowych i spedycyjnych, którzy decydują się na skorzystanie z usług Appwise, uzyskują dostęp do dedykowanych kompleksowych systemów TMS z funkcjami, które nie są obecne w gotowych rozwiązaniach.

Oprogramowanie do wytyczania tras

Appwise posiada w swojej ofercie możliwość stworzenia dedykowanego oprogramowania do wytyczania tras. Korzystając z tego rozwiązania, nasi Klienci otrzymują dostęp do algorytmów, których zadaniem jest wspomaganie spedytorów w planowaniu przejazdów floty

Dostarczane przez Appwise oprogramowanie może automatycznie wyliczać najlepszą trasę pojazdu, optymalizując procesy firmy i redukując koszty związane z prowadzeniem biznesu.

Mapy dla transportu

Appwise jest oficjalnym partnerem PTV i dostarcza najlepszych rozwiązań mapowych dla profesjonalnego transportu. Dzięki nim firma transportowa może wyznaczyć trasę pojazdu, uwzględniając wielkość i tonaż zestawu transportowego, dopuszczalną masę całkowitą dróg, opłaty naliczane na trasie, a także przepisy dotyczące przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Integracje systemów GPS, ERP i SAP

Właściciele firm transportowych i spedycyjnych często decydują się na integrację różnych użytkowanych przez nich systemów. W Appwise dostarczamy rozwiązań pozwalających na łączenie w jeden danych z systemów:

  • GPS (ang. Global Positioning System), czyli globalnego systemu nawigacyjnego, wykorzystującego sieć ponad 30 satelitów krążących wokół Ziemi,
  • ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa, który zapewnia pomoc w zarządzaniu szerokim zakresem biznesu od finansów i księgowości po dystrybucję,
  • SAP, czyli wszystkich systemów zaprojektowanych przez firmę SAP, będącą największym na świecie producentem oprogramowania do zarządzania firmami, w tym systemu SCM służącego do zarządzania łańcuchem dostaw.

Integracja z TIMOCOM i TRANS

Dostarczane przez Appwise dedykowane oprogramowanie dla transportu może być zintegrowane z dwiema z czterech największych i zarazem najważniejszych giełd transportowych w Europie, czyli niemieckim TIMOCOM oraz polską platformą TRANS.eu. Dzięki temu rozwiązaniu przewoźnicy stają się lepiej widoczni dla klientów i mogą osiągać lepsze wyniki finansowe.

Copyright © 2023 Appwise