Integracja systemów informatycznych

Systemy informatyczne wykorzystywane są w firmach do różnych zadań. Pozwalają między innymi na automatyzację procesów, sprawniejsze delegowanie obowiązków i monitorowanie efektów pracy. W celu zapewnienia firmie maksymalnej płynności i wydajności, konieczne jest korzystanie z wielu systemów informatycznych jednocześnie. Z tego powodu standardem stało się ich integrowanie.

Jakie systemy informatyczne są najczęściej wykorzystywane w firmie?

Wśród najczęściej wykorzystywanych w firmie systemów informatycznych należy wymienić przede wszystkim systemy: CRM, WMS, CMMS, MES, APS oraz ERP.

Systemy CRM

Systemy CRM (ang. Customer Relationship Management) wspomagają zarządzanie relacjami z klientami. Zbierają informacje na temat klientów i realizowanych dla nich projektów. Pozwala to usprawnić obsługę dotychczasowych kontrahentów i znacząco ułatwia pozyskanie nowych.

Systemy CRM umożliwiają sprawniejsze rozdzielenie i nadzorowanie zadań oraz kontrolowanie budżetu. Są ponadto nieocenione przy przeprowadzeniu niezbędnych analiz i opracowywaniu dokładnych planów dalszego działania służących poprawie jakości obsługi klienta.

Systemy WMS

Systemy WMS (ang. Warehouse Management System) służą do zarządzania pracą magazynów. Upraszczają rozlokowanie, przyjmowanie oraz wydawanie towarów. Systemy te umożliwiają szybką inwentaryzację, pozwalają śledzić sprzedaż towarów i zwiększają efektywność pracy magazynierów.

Systemy CMMS

Systemy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System) usprawniają zarządzanie maszynami w firmie produkcyjnej poprzez wspieranie planowania przeglądów i rejestrowanie awarii i innych zdarzeń.

Systemy MES

Systemy MES (ang. Manufacturing Execution System) ułatwiają nadzorowanie działań firmy i planowanie harmonogramów. Rejestrują przestoje wraz z ich przyczynami, zbierają informacje o wadach towarów, monitorują wydajność pracy i zmniejszają czas reakcji na ewentualne problemy.

Systemy APS

Systemy APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) pozwalają na współtworzenie harmonogramów w czasie rzeczywistym, a także przygotowywanie wizualizacji i szablonów z uwzględnieniem konkretnej specyfikacji.

Systemy ERP

Systemy ERP (ang. Enterprise Resources Planning) służą do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Stanowią zbiór aplikacji opartych na wspólnej bazie danych, przez co doskonale sprawdzają się do gromadzenia i porządkowania danych.

Systemy ERP zapewniają automatyzację i integrację wszystkich operacji biznesowych. Ułatwiają prowadzenie działalności, wspierając kontrolę i zarządzanie zasobami oraz procesami w zakresie finansów, zarządzania kadrami, produkcji, łańcucha dostaw, usług i wielu innych obszarów działalności przedsiębiorstwa.

W firmach powszechnie wykorzystywane są również systemy finansowo-księgowe, pozwalające na rejestrowanie i przetwarzanie transakcji, a także systemy sprzedaży, które ułatwiają dostarczanie klientom informacji o produktach, szybkie przeprowadzanie transakcji i rozliczanie zakupów oraz efektywne zarządzanie katalogiem towarów i usług.

Tworzymy systemy ERP, które pozwalają oszczędzić czas i pieniądze

Jeśli zależy Ci na osiągnięciu przewagi konkurencyjnej i korzystaniu z efektywnych i niezawodnych narzędzi, wspierających cały Twój zespół w codziennej pracy, to wybór dedykowanego systemu ERP jest dobrym pomysłem. 

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam o swoich potrzebach i przekonaj się, jak szybko zwróci Ci się ta inwestycja.

Sposoby integracji systemów informatycznych

Istnieje kilka sposobów integracji systemów informatycznych w firmie. Można wymienić między innymi API, pośredniczącą bazę danych oraz szynę danych.

API

API (ang. Application Programming Interface) polega na udostępnieniu interfejsu programowania aplikacji i tym samym umożliwieniu komunikacji między nimi. Metoda ta cechuje się łatwością użycia, wydajnością, elastycznością i dobrą skalowalnością. Wdrożenie API wymaga jednak specjalistycznej wiedzy.

Pośrednicząca baza danych

W wypadku tej metody baza danych wykorzystywana jest jako pośrednik w komunikacji między różnymi aplikacjami. Ten sposób integracji systemów informatycznych w firmie oferuje elastyczność i dobre zarządzanie danymi. Pośrednicząca baza danych jest także łatwa w implementacji, może jednak powodować opóźnienia w przetwarzaniu informacji.

Szyna danych

Sposobem na integrację systemów w firmie może być zastosowanie szyny danych umożliwiającej integrację między różnymi aplikacjami. Jest ona elastyczna, skalowalna i łatwa w zarządzaniu, jej wdrożenie bywa jednak skomplikowane i wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.

Firma, której zależy na integracji systemów informatycznych i poprawieniu wydajności działań, może również zdecydować się na implementację oprogramowania dedykowanego. Jest ono tworzone w oparciu o indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa, by jak najlepiej odpowiadać specyficznemu profilowi prowadzonej działalności. Uwzględnia aktualnie wykorzystywane systemy oraz narzędzia informatyczne i integruje się z nimi, by podnieść efektywność. Daje ponadto możliwość idealnego dopasowania funkcjonalności i późniejszej rozbudowy aplikacji pod kątem zróżnicowania działalności.

Copyright © 2023 Appwise