Dedykowane oprogramowanie dla firm przemysłowych

Wydajność produkcji rozumiana jest jako stosunek ilości wytworzonych dóbr do czasu potrzebnego na ich wytworzenie. Dzięki temu wskaźnikowi można określić możliwości danej organizacji, efektywność stosowanych przez nią metod i wdrożonych systemów, a także zaangażowanie kadry pracowniczej.

Jakie elementy wpływają na wydajność firmy produkcyjnej?

Na wydajność firmy produkcyjnej wpływają przede wszystkim takie elementy, jak kapitał fizyczny, postęp techniczny, organizacja pracy oraz kapitał ludzki.

Kapitał fizyczny

Na kapitał fizyczny firmy składają się maszyny, urządzenia, środki transportu i każdy inny rodzaj wyposażenia, a także zarządzane przez przedsiębiorstwo nieruchomości.

Postęp techniczny

Postęp techniczny firmy produkcyjnej mierzony jest na podstawie stanu wykorzystywanych przez nią maszyn, urządzeń i oprogramowania, a także ich efektywności i niezawodności.

Organizacja pracy

Właściwa organizacja pracy pozwala ograniczyć występowanie awarii i zapobiega chaosowi podczas produkcji. Wpływa również na zwiększenie wydajności pracownika, co wpływa na skrócenie czasu wykonania zaplanowanych zadań.

Kapitał ludzki

Wartość kapitału ludzkiego mierzy się na podstawie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników zatrudnianych przez firmę przemysłową, a także ich zaangażowania oraz zdolności interpersonalnych.

Jak można poprawić wydajność produkcji?

Wydajność produkcji można poprawić poprzez:

 • odpowiednie planowanie działań i zarządzanie czasem,
 • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • właściwe zarządzanie zespołem – motywowanie do poprawy wyników pracy, reagowanie na pojawiające się konflikty i problemy, dbanie o sprawną komunikację między przełożonymi i podwładnymi, budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania,
 • ograniczanie występowania sytuacji stresowych w miejscu pracy, 
 • inwestowanie w szkolenia i kursy dla kadry pracowniczej.

Oprogramowanie dla przemysłu

Firmy produkcyjne mogą wybierać spośród różnych typów oprogramowania dla przemysłu. Do najczęściej wybieranych należą systemy MES, WMS, CMMS, CRM i APS.

MES

MES (ang. Manufacturing Execution System) to system rejestrujący przestoje wraz z ich przyczynami, zbierający informacje o wadach towarów i monitorujący wydajność pracy. Jego wdrożenie w firmie produkcyjnej ułatwia nadzorowanie działań i planowanie harmonogramów. MES pozwala również zmniejszyć czas reakcji na ewentualne problemy.

WMS

WMS (ang. Warehouse Management System) jest programem magazynowym dla firmy produkcyjnej. Służy do zarządzania przepływem towarów na magazynie – upraszcza ich rozlokowanie, przyjmowanie oraz wydawanie. WMS umożliwia szybką inwentaryzację, pozwala śledzić sprzedaż towarów i zwiększa efektywność pracy magazynierów.

CMMS

CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System) to oprogramowanie usprawniające zarządzanie maszynami w firmie produkcyjnej. Wspiera planowanie przeglądów i pozwala na rejestrowanie awarii oraz innych zdarzeń.

CRM

CRM (ang. Customer Relationship Management) jest programem wspomagającym zarządzanie relacjami z klientami. Zbiera informacje na temat klientów i realizowanych dla nich projektów, co prowadzi do usprawnienia obsługi dotychczasowych kontrahentów, ułatwia pozyskiwanie nowych i umożliwia przeprowadzenie niezbędnych analiz oraz opracowanie planów dalszego działania.

APS

APS (ang. Advanced Planning and Scheduling) to oprogramowanie ułatwiające tworzenie harmonogramów. Pozwala na ich współtworzenie w czasie rzeczywistym, a także przygotowywanie wizualizacji i szablonów z uwzględnieniem konkretnej specyfikacji.

Wybierając oprogramowanie dla przemysłu, firma produkcyjna może zdecydować się na gotowe systemy, z których jest w stanie korzystać po uiszczeniu opłaty licencyjnej lub abonamentowej, bądź zlecić utworzenie systemu dedykowanego, czyli oprogramowania powstającego na zamówienie. Rozwiązania dedykowane bez wątpienia dają przedsiębiorstwu większe możliwości. Dzięki nim firma otrzymuje dostęp do funkcji skrojonych na miarę jej indywidualnych potrzeb i dostosowanych do obowiązujących w niej procedur.

Program dla firmy przemysłowej

W jaki sposób dedykowane oprogramowanie dla firmy przemysłowej pomaga w osiągnięciu satysfakcjonujących efektów?

Dzięki wdrożeniu dedykowanego oprogramowania firma przemysłowa może:

 • sprawniej zarządzać procesami produkcyjnymi,
 • szybko i efektywnie sporządzać harmonogramy pracy,
 • szybko reagować na wszelkie opóźnienia,
 • lepiej dbać o park maszyn,
 • kontrolować czas pracy maszyn i ludzi,
 • monitorować efektywność pracy,
 • zwiększyć efektywność pracy magazynów,
 • ułatwić proces rozliczania produkcji,
 • przyspieszyć proces rozliczania kadry pracowniczej,
 • usprawnić obieg dokumentów,
 • szybko sporządzać statystyki i tworzyć prognozy dotyczące kosztów produkcji i czasu trwania procesów.

Korzystanie z dedykowanego oprogramowania dla firmy przemysłowej pozwala ponadto szybciej podejmować decyzje biznesowe i w efekcie uzyskać lepsze wyniki finansowe.

Copyright © 2023 Appwise