Najpopularniejsze języki programowania

Język programowania to narzędzie do formułowania programów komputerowych. Przekazuje urządzeniu instrukcje umożliwiające wykonanie określonych zadań. Współcześnie istnieje bardzo wiele języków programowania, jednak tylko nieliczne z nich są popularne i dobrze znane.

Jakie są języki programowania?

Wszystkie języki programowania można podzielić na pięć kategorii. Wyróżnia się:

 • języki programowania proceduralnego, w celu wykonania zadania stosujące systematyczne podejście, na które składają się stwierdzenia, funkcje i polecenia; do tej grupy zalicza się między innymi Java;
 • języki programowania funkcjonalnego, wykorzystujące koncepcję wielokrotnego użycia i składające się ze zbioru funkcji wywoływanych w celu powtarzania zadania do momentu spełnienia określonego warunku;
 • języki programowania zorientowane obiektowo, które organizują i hermetyzują dane w kategoriach obiektów, nie są więc uzależnione od funkcji i logiki; przedstawicielem tej grupy są między innymi Python i PHP;
 • skryptowe języki programowania, używane do projektowania, rozwijania i ulepszania funkcji aplikacji oraz systemów operacyjnych, które zapewniają funkcjonalność cechom systemu i mogą szybko wykonać kod; do tej grupy zalicza się między innymi JavaScript;
 • języki programowania logicznego, które przekazują systemowi ograniczenia dotyczące używanych przez twórcę stwierdzeń w celu adekwatnego rozpatrywania możliwych wyników innych działań.
Popularne języki programowania

Pierwsze języki programowania

Pierwszy prawdziwy język programowania powstał w 1957. Był nim FORTRAN, ukierunkowany na programowanie obliczeń opisywanych przez wzory matematyczne. Jego zoptymalizowana wersja, FORTRAN IV, stanowiła podstawę programowania komputerowego do 1980 roku. W związku z faktem, iż FORTRAN nie posiadał rzetelnie sformułowanej gramatyki, opracowano ALGOL – język programowania opierający się na ściśle zdefiniowanych podstawach i charakteryzujący się zaawansowanymi strukturami algorytmicznymi, który dostarczył programistom lepszych narzędzi do pracy.

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku powstał COBOL, znacząco różniący się od swoich poprzedników. W przeciwieństwie do nich nie wyglądał bowiem jak zbiór zbiorów matematycznych, lecz przypominał tekst napisany w języku angielskim. Dzięki temu program napisany w COBOLu dało się bez problemu przeczytać i natychmiast zrozumieć. Język ten umożliwiał ponadto przenoszenie oprogramowania między komputerami.

Które z pierwszych języków programowania są wciąż popularne?

Mimo upływu lat stare języki programowania wciąż są używane. FORTRAN znajduje zastosowanie przy obliczeniach inżynieryjno-naukowych, symulacjach komputerowych i obliczeniach numerycznych, z kolei COBOL jest powszechnie wykorzystywany w sektorze finansowym, bankowym, ubezpieczeniowym oraz w administracji publicznej. 

Które języki programowania uważane są za najlepsze?

Wśród najlepszych języków programowania wymienia się przede wszystkim takie języki, jak JavaScript, Python, Java oraz PHP.

JavaScript

JavaScript to język programowania dominujący w przeglądarkach internetowych. Nadaje on witrynom dużą dynamikę i zwiększa poziom interakcji. Jest powszechnie wykorzystywany w tworzeniu interaktywnych stron web, gier i aplikacji webowych.

JavaScript to także jeden z podstawowych języków programowania aplikacji mobilnych. Wykorzystują go między innymi Facebook, YouTube oraz Gmail. Do największych zalet JavaScript należą:

 • szybkość,
 • niezależność od systemu operacyjnego,
 • wieloparadygmatyczność,
 • dostępność aktualizacji.

Do każdego z realizowanych przez nas projektów dobieramy technologie, które najlepiej sprawdzą się w danym przypadku

Kluczowym elementem każdego projektu jest zadbanie o jego wydajność. Dlatego dla każdej aplikacji webowej lub innego dedykowanego oprogramowania rozwiązania dobieramy indywidualnie.

Python

Python jest jednym z najbardziej wszechstronnych języków programowania. Wykorzystuje się go w wielu różnych branżach do programowania aplikacji, stron internetowych oraz sztucznej inteligencji. Przez licznych programistów uznawany jest za język przyszłości. Wśród największych zalet Pythona należy wymienić:

 • uniwersalność,
 • dynamiczny rozwój,
 • łatwość użycia,
 • dostęp do rozbudowanych bibliotek i frameworków.

Java

Java to język programowania od wielu lat utrzymujący się w czołówce popularności. Wykorzystuje go większość aplikacji używanych przez rządy, banki oraz korporacje, między innymi Amazon oraz Google. Do największych zalet Javy należą:

 • łatwość użycia,
 • uniwersalność,
 • bezpieczeństwo,
 • niezależność od platformy,
 • zorientowanie obiektowe.

PHP

PHP należy do najpopularniejszych języków programowania, korzysta z niego około 75% wszystkich domen internetowych. Wśród jego największych zalet należy wymienić przede wszystkim:

 • intuicyjność,
 • łatwość użycia,
 • szerokie możliwości modyfikacyjne kodu,
 • bezproblemowe wykrywanie błędów.

Najprostsze języki programowania

Za najprostszy język programowania na świecie uznawany jest Python. Jest to spowodowane przede wszystkim jego składnią, bardzo zbliżoną do języka naturalnego. W wypadku języków programowania stron internetowych za niezwykle łatwy uznaje się również PHP, który umożliwia napisanie własnej strony WWW czy też modyfikację motywu WordPress.

Copyright © 2023 Appwise