Oprogramowanie dla małych firm

Dedykowane oprogramowanie jest systemem informatycznym stworzonym w oparciu o indywidualne potrzeby danego użytkownika. Zostało zaprojektowane tak, by możliwie najlepiej odpowiadać specyficznemu profilowi działalności organizacji. Aby zapewnić większą efektywność pracy, oprogramowanie to integruje się z wykorzystywanymi narzędziami i systemami informatycznymi. Dedykowane rozwiązania pozwalają na idealne dopasowanie funkcjonalności i późniejszą rozbudowę.

Dlaczego dedykowane oprogramowanie jest korzystne dla małych firm?

Dedykowane oprogramowania są starannie projektowane i budowane, by sprostać wyzwaniom nowoczesnych przedsiębiorstw. Innowacyjnym rozwiązaniem są systemy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), które redefiniują i rewolucjonizują sposób zarządzania firmą. Systemy te scalają i automatyzują wszystkie kluczowe operacje biznesowe – zakupy, sprzedaż, finanse, logistykę i produkcję.

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wdrożenie dedykowanego oprogramowania ERP, otrzymują potężne narzędzie pozwalające na holistyczne i efektywne zarządzanie zasobami i procesami. Jest to korzystne nie tylko dla dużych, lecz także dla małych firm. Dedykowane oprogramowanie ERP umożliwia bowiem małym biznesom skuteczniej wykorzystywać posiadane zasoby i budować przewagę konkurencyjną. Wspiera ponadto stopniowy rozwój działalności i sprzyja ekspansji firmy.

Korzyści wynikające z wdrożenia dedykowanego oprogramowania w małej firmie

Wśród korzyści wynikających z wdrożenia dedykowanego oprogramowania w małej firmie należy wymienić przede wszystkim łatwość analizy danych, poprawę wydajności pracy, redukcję kosztów operacyjnych i administracyjnych, adaptację do zmian rynkowych oraz usprawnienie obsługi klienta.

Łatwość analizy danych

Dedykowane rozwiązania ERP dla małych firm umożliwiają gromadzenie danych w formie cyfrowej w jednym miejscu, dzięki czemu łatwiej je analizować i na ich podstawie podejmować decyzje biznesowe.

Poprawa wydajności pracy

Wdrożenie systemu ERP w małej firmie ułatwia komunikację i prowadzi do poprawy wydajności pracy.

Redukcja kosztów operacyjnych i administracyjnych

Dedykowane systemy ERP automatyzują większość rutynowych i czasochłonnych zadań, dzięki czemu możliwa jest redukcja kosztów operacyjnych i administracyjnych przedsiębiorstwa.

Adaptacja do zmian rynkowych

Systemy ERP pomagają w adaptacji przedsiębiorstwa do zmian rynkowych, a także nowych regulacji prawnych i trendów konsumenckich. 

Usprawnienie obsługi klienta

Istotną korzyścią wynikającą z wdrożenia dedykowanego systemu ERP w małej firmie jest usprawnienie obsługi klienta. System ten pomaga bowiem w analizie danych rynku, oferując lepsze zrozumienie oczekiwań klientów i pozwalając szybciej reagować na ich potrzeby.

Prowadzisz małą lub średnią firmę? Zwiększ jej efektywność, inwestując w dedykowane oprogramowanie!

Osiągaj lepsze wyniki, oszczędzaj czas i rozwijaj swoją działalność z dedykowanym oprogramowaniem od Appwise.

Najczęściej wybierane dedykowane oprogramowanie dla małych firm

Małe firmy często korzystają z takich dedykowanych rozwiązań, jak:

  • Comarch ERP Optima, systemu dostępnego w chmurze i do instalacji lokalnych, który świetnie wspiera sprzedaż w internecie i cechuje się stosunkowo niskim kosztem wdrożenia i utrzymania,
  • Comarch ERP XT, intuicyjnego, łatwego w użytkowaniu systemu dostępnego w chmurze, który działa na urządzeniach przenośnych z Android, iOS, MacOs, WathOS, Windows, wspiera sprzedaż w internecie i cechuje się szczególnie niskim kosztem utrzymania,
  • NetSuite Oracle, pierwszego systemu w pełni powstałego w chmurze, który koncentruje się na sektorze MSP i jest łatwy w obsłudze,
  • Microsoft Dynamics 365 Business Central, łatwego w użyciu i elastycznego systemu ze znajomym wyglądem firmy Microsoft.

Wśród oprogramowania magazynowego dla małych firm, a także oprogramowania sprzedażowego dla małych firm, coraz większą popularnością cieszą się dedykowane systemy ERP, oferujące bogaty wachlarz funkcjonalności – optymalizację procesów logistycznych i produkcyjnych, zarządzanie magazynem, transportem i dostawami, a także planowanie produkcji i zarządzanie jakością.

Obawy przedsiębiorców dotyczące oprogramowania dla małych i średnich firm

Wielu małych i średnich przedsiębiorców opiera się przed wdrożeniem specjalnego oprogramowania, obawiając się potencjalnych problemów technicznych, jakie mogą pojawić się przy integracji systemów. Często towarzyszy im lęk przed destabilizacją przebiegu niektórych procesów, wynikającą z początkowej nieumiejętności obsługi nowego oprogramowania. Obawy przedsiębiorców dotyczą również kosztów wdrożenia systemu ERP.

Dlaczego obawy nie powinny stać na przeszkodzie do skorzystania z oferty dedykowanego oprogramowania?

Posiadane przez przedsiębiorców obawy nie powinny stać na przeszkodzie do skorzystania z oferty dedykowanego oprogramowania. Skrojone na miarę systemy ERP są bowiem w stanie znacząco usprawnić procesy biznesowe firmy i przyczynić się do polepszenia jej sytuacji na rynku. Inwestycja w tego typu rozwiązania szybko się zwraca, przynosząc przedsiębiorstwu wymierne korzyści finansowe. W celu zapobiegania problemom technicznym przy integracji systemów i destabilizacji przebiegu procesów właściciel małej firmy powinien zlecić wdrożenie oprogramowania odpowiedzialnemu partnerowi, na przykład Appwise Software House, który oferuje dostosowanie i implementację systemu zgodnie z wymaganiami i specyfiką klienta.

Copyright © 2023 Appwise