Skalowalność aplikacji

Skalowalność aplikacji uzależniona jest od wielu czynników. Wymaga właściwego wykorzystania stosownych narzędzi, które pozwalają na zwiększenie wydajności, szybką reakcję na wzrost ilości użytkowników, a także lepsze wykorzystanie zasobów w okresie zmniejszonego ruchu. Proces skalowania jest długotrwały i wymaga zaangażowania wysoce wykwalifikowanych specjalistów.

Co to znaczy, że aplikacja jest skalowalna?

Skalowalność aplikacji to jej potencjał wzrostu w czasie. Jej zapewnienie wymaga odpowiedniego podejścia do architektury systemu, właściwej budowy poszczególnych elementów aplikacji, a także wyboru stosownych rozwiązań chmurowych i ich poprawnego skonfigurowania w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadały potrzebom zarówno właściciela, jak i użytkownika.

W praktyce to, że dana aplikacja jest skalowalna, oznacza, że jest w stanie poradzić sobie z rosnącą liczbą użytkowników i działa równie dobrze tak przy niskim, jak i wytężonym ruchu, a więc niezależnie od tego, czy korzysta z niej kilka czy tysiące osób jednocześnie.

Umów się na darmową wycenę aplikacji webowej, dopasowanej do Twoich potrzeb!

Masz pomysł na aplikację? Chcesz, aby Twój biznes wyróżnił się na rynku? A może potrzebujesz systemu, który ułatwi Ci codzienną pracę? Opowiedz nam o swoim pomyśle! 

Dlaczego przy tworzeniu aplikacji należy dbać o jej skalowalność?

Zapewnienie skalowalności aplikacji jest istotne zarówno dla jej właściciela, jak i użytkowników. Przynosi liczne korzyści, wpływa bowiem na doświadczenie klienta i rentowność prowadzonego biznesu.

Pozytywne doświadczenie klienta

Skalowalność systemu jest niezbędna do zaspokojenia zapotrzebowania użytkowników i zapewnienia im pozytywnych doświadczeń. Pozwala uzyskać duży ruch w aplikacji bez uszczerbku dla jej wydajności.

Stały rozwój biznesu

Dzięki zadbaniu o skalowalność aplikacji na etapie jej tworzenia możliwe jest ciągłe rozwijanie się biznesu i przyciąganie wciąż większej liczby użytkowników.

Opłacalność

Dzięki skalowaniu możliwe jest rozpoczęcie od małej inwestycji i rozwijanie aplikacji w miarę wzrostu ruchu użytkowników.

Lepszy Wskaźnik Rentowności Inwestycji

Skalowalność aplikacji jest ściśle powiązana z rozwojem biznesu. Większy ruch użytkowników przekłada się bowiem na większe zarobki właściciela. Ostatecznie pozwala to osiągnąć lepszy Wskaźnik Rentowności Inwestycji (ROI – ang. Return on Investment).

Stabilność działania

Dzięki zapewnieniu skalowalności aplikacji można uniknąć zwiększonego czasu ładowania, opóźnień reakcji  i awarii w obliczu dużego ruchu. Pozwala to uzyskać dużą stabilność działania i sprostać wymaganiom użytkowników, którzy oczekują określonego poziomu usług.

Ciągła personalizacja

Skalowalność daje możliwość ciągłej personalizacji aplikacji i dostosowania jej do nieustannie zmieniających się trendów. Pozwala dodawać więcej produktów i usług, a także całkowicie zmienić wygląd aplikacji w odpowiedzi na wzrost i zmieniające się priorytety firmy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zoptymalizowanego, skalowalnego backendu.

Rodzaje skalowalności aplikacji internetowych

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje skalowalności aplikacji internetowych – skalowanie wertykalne i skalowanie horyzontalne.

Skalowanie wertykalne

Skalowanie wertykalne, zwane również pionowym, polega na zwiększaniu pojemności RAM i ilości CPU serwera obsługującego aplikację. W ten sposób pamięć operacyjna odpowiada powiększającej się bazie użytkowników, system działa więc poprawnie i nie ulega zawieszeniu.

W skalowaniu wertykalnym dodaje się zasoby do już istniejącego serwera lub zastępuje się serwer istniejący jego odpowiednikiem o większej wydajności. Ten rodzaj skalowania posiada jednak swoje granice – w pewnym momencie osiągnięta zostanie maksymalna pojemność używanej maszyny. Korzystająca z niego aplikacja jest również bardziej podatna na uszkodzenia, występuje bowiem problem pojedynczego punktu podatności na awarię (SPOF – ang. Single Point of Failure), przez który każda dysfunkcja serwera na skutek braku redundancji lub rezerwy awaryjnej pociąga za sobą dysfunkcję aplikacji. 

Skalowanie horyzontalne

Skalowanie horyzontalne, zwane również poziomym, opiera się o wzorzec architektury rozproszonej, który polega na dodawaniu kolejnych serwerów służących do tego samego celu. Ten rodzaj skalowania jest nieskończony w swojej naturze, w przeciwieństwie do skalowania wertykalnego nie posiada więc żadnych ograniczeń. Zapewnia również większą odporność na awarie – przy niezliczonej ilości serwerów dysfunkcja jednego z nich nie powoduje bowiem zaburzeń w funkcjonowaniu aplikacji.

Istotną kwestią przy skalowaniu horyzontalnym jest kwestia dystrybucji ruchu. W celu równomiernego rozłożenia ruchu między serwerami konieczne jest wykorzystanie load balancera, który działa jako pośrednik między klientami i serwerami. Przy skalowaniu horyzontalnym używa się z reguły od dwóch do trzech load balancerów, żeby zapewnić redundancję i uniknąć problemu pojedynczego punktu podatności na awarię.

Copyright © 2023 Appwise