System ERP

Systemy ERP stanowią narzędzie pozwalające zwiększyć wydajność firmy. Mają wszechstronne zastosowanie i znacząco ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej.

Czym jest system ERP?

System ERP (ang. Enterprise Resources Planning) to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Jest systemem aplikacji opartych na wspólnej bazie danych, dzięki czemu sprawdza się w gromadzeniu danych i ich porządkowaniu. System ERP zapewnia automatyzację i integrację wszystkich operacji biznesowych. Ułatwia prowadzenie działalności, wspierając kontrolę i zarządzanie zasobami oraz procesami w zakresie finansów, zarządzania kadrami, produkcji, łańcucha dostaw, usług i wielu innych obszarów biznesowych firmy.

Systemy ERP – przykłady

Współcześnie najbardziej popularnymi systemami ERP w Polsce są systemy:

 • SAP,
 • Navision,
 • Exact,
 • IFS,
 • Comarch – Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum.

Jak system ERP wspomaga działanie firmy?

To, w jaki sposób system ERP wspomaga działanie firmy, zależy przede wszystkim od celów jego wdrożenia, a także od charakterystyki danego przedsiębiorstwa. Najczęściej można dzięki niemu zaobserwować pozytywne zmiany na dziesięciu różnych płaszczyznach.

Koszty działalności

System ERP wspomaga firmy, znacząco obniżając koszty ich działalności. Pozwala na bardziej precyzyjne planowanie produkcji, co ogranicza nakłady finansowe związane z zakupem materiałów. System ten automatyzuje także niektóre mechaniczne, powtarzające się czynności, tym samym obniżając koszty pracy.

Czas realizacji zadań

Dzięki wdrożeniu systemu ERP firma może liczyć na skrócenie czasu realizacji różnorodnych zadań – przygotowania zamówień, kompletacji magazynowych, zestawienia raportów, ewidencjonowania dokumentów – o nawet 90%.

Jakość

Systemy ERP wspomagają działanie firmy, poprawiając jakość zarówno wytwarzanych produktów, jak i obsługi klienta. Zapewniają również narzędzia niezbędne do przeprowadzania efektywnej kontroli jakości.

Podejmowanie decyzji

Wdrożenie systemów ERP w przedsiębiorstwie przyspiesza podejmowanie ważnych decyzji, dzięki udostępnianiu decydentom pełnej wiedzy na temat bieżącego stanu przedsiębiorstwa i prognoz na przyszłość. Zwalnia to osoby odpowiedzialne z obowiązku samodzielnego wyszukiwania informacji, zestawiania cząstkowych danych oraz ich interpretowania.

Efektywność

System ERP w istotny sposób wpływa na zwiększenie efektywności pracy. Przyczyniają się do tego:
 • planowanie produkcji,
 • planowanie obiegu zadań oraz pracy nad ważnymi umowami,
 • wsparcie sprzedaży poprzez ocenę potencjału klientów i targetów dla handlowców,
 • oceny pracownicze,
 • pomiary czasu pracy,
 • badania satysfakcji.
System ERP a wydajność firmy

Dostęp do informacji

Dzięki integracji baz danych system ERP zapewnia kadrze kierowniczej i pracownikom firmy łatwiejszy dostęp do niezbędnych informacji.

Obowiązujące procedury

Systemy ERP umożliwiają automatyzację i ujednolicenie stosowanych w firmie procedur, co prowadzi do eliminacji występowania ryzyka zagrożeń prawnych i księgowych.

Procesy produkcyjne

Dzięki wdrożeniu systemu ERP w przedsiębiorstwie następuje eliminacja powtarzalnych procesów, co pozwala zlikwidować przestoje na linii produkcyjnej i wynikające z nich straty.

Bezpieczeństwo danych

System ERP zakłada stworzenie elektronicznej bazy danych, co nie tylko minimalizuje papierową dokumentację, lecz także zwiększa bezpieczeństwo, ograniczając dostęp do informacji osobom niepowołanym.

Stany magazynowe

Wdrożenie systemów ERP w logistyce prowadzi do optymalizacji stanów magazynowych, powoduje bowiem rezygnację z nierentownego wykorzystania ograniczonych przestrzeni.

Wpływ oprogramowania ERP na wydajność organizacji pracy przedsiębiorstwa

Programy ERP mają wyraźnie pozytywny wpływ na wydajność organizacji pracy przedsiębiorstwa. Pozwalają na ujednolicenie rozwiązań informatycznych, co prowadzi do uporządkowania procesów i umożliwia sprawowanie nad nimi pełnej kontroli. Dzięki wdrożeniu systemów ERP możliwe jest ponadto:

 • zarządzanie zasobami i rozliczanie ich pod kątem maksymalnej efektywności,
 • optymalizowanie kosztów i zapasów magazynowych,
 • przyspieszenie wymiany informacji i usprawnienie komunikacji,
 • skrócenie czasu realizacji zamówień,
 • poprawienie obsługi klienta.

Wszystko to prowadzi do poprawy organizacji firmy i zwiększenia wydajności przeprowadzanych przez nią procesów.

Szukasz sposobu na zwiększenie wydajności w Twojej firmie?

Postaw na system ERP, który ułatwi gromadzenie danych i zarządzanie procesami!

Dlaczego warto zdecydować się na wdrożenie systemu ERP w firmie?

Wdrożenie systemu ERP pozwala firmie lepiej się rozwijać, wspiera bowiem efektywniejsze prowadzenie procesów biznesowych o wciąż rosnącej skali i dąży do ustrukturyzowania działalności przedsiębiorstwa. Systemy ERP umożliwiają ponadto kontrolowanie i zarządzanie wewnętrznymi oraz zewnętrznymi procesami biznesowymi, a dzięki przechowywanym w ich strukturze danym znacznemu ułatwieniu ulega podejmowanie decyzji.

Implementacja systemu ERP w firmie umożliwia więc bardziej sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i przekłada się na jego komercyjny sukces.

Copyright © 2023 Appwise