Współpraca z software housem błędy

Współpraca z software housem powinna opierać się na partnerskich relacjach. Dobry wykonawca zawsze stara się zrozumieć potrzeby klienta i dostosować do nich proponowane rozwiązania. Przedstawia również dostępne opcje i pomaga wybrać najlepszą drogę. Renomowany software house powinien być również gotowy na odpowiadanie na wszystkie zadawane przez klienta pytania.

Działania podejmowane przez zleceniodawców przed podjęciem współpracy z software housem

Podejmując współpracę z software housem, zleceniodawcy powinni w pierwszej kolejności scharakteryzować specyfikę projektu, decydując przy tym, jakich kompetencji i specjalizacji wymaga jego wykonanie.

Następnie niezbędne jest określenie deadline’u, a także źródeł finansowania i budżetu, z uwzględnieniem jego maksymalnego, nieprzekraczalnego limitu. Po sformułowaniu swoich potrzeb i preferencji, zleceniodawca musi dokonać wstępnej selekcji software house’ów, eliminując kolejno te, które nie spełniają jego oczekiwań.

Działania podejmowane przez pracowników software house’u

Po kontakcie z klientem pracownicy software house’u podejmują szereg niezbędnych działań. W pierwszej kolejności Sales Manager rozmawia z klientem w celu zapoznania się z jego potrzebami.

Kolejny krok zakłada oszacowanie wartości projektu i rozbicie wyceny na poszczególne moduły wraz z godzinami przeznaczonymi na konkretne zadania. Następnie współpracę przejmuje Project Manager wraz zarządzanym przez niego zespołem. Klient otrzymuje szczegółowy zakres i harmonogram działań, by mógł z łatwością kontrolować cały proces.

Kolejny etap zakłada przygotowanie projektu graficznego w oparciu o oczekiwania klienta, a następnie rozpoczęcie kodowania. Przebiega ono etapami, a po każdym z nich następuje spotkanie, w trakcie którego prezentowane są wyniki dotychczasowej pracy. Po zakodowaniu projektu nadchodzi czas testów w celu upewnienia się, że zastosowane rozwiązania są spójne z wizją klienta.

Gotowy projekt jest wdrażany na określony przez klienta serwer, by był dostępny i widoczny dla użytkowników końcowych. Software house oferuje również obsługę gwarancyjną, a także opcjonalną usługę rozwoju produktu, umożliwiającą jego wzbogacenie o dodatkowe funkcje i moduły.

Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas współpracy z software housem?

Do najczęściej popełnianych błędów podczas współpracy z software housem należą: brak weryfikacji kwalifikacji software house’u, wybór najtańszej oferty, kierowanie się lokalizacją wykonawcy, nawiązywanie współpracy bez znajomości metod rozliczenia za projekt oraz brak określenia budżetu przed podpisaniem umowy.

Brak weryfikacji kwalifikacji software house’u

Przed podjęciem współpracy z software housem niezbędna jest weryfikacja kwalifikacji danego wykonawcy. Wymaga to sprawdzenia posiadanych przez niego certyfikatów i dotychczas wykonanych projektów. Warto w tym celu porozmawiać z klientami software house’u i spytać o zadowolenie ze współpracy z wykonawcą. Pozwala to uniknąć zatrudnienia firmy niewywiązującej się ze swoich obowiązków lub pracującej poniżej obowiązujących standardów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działamy?

Sprawdź projekty, które już mieliśmy przyjemność realizować

Wybór najtańszej oferty

Wybór najtańszej oferty to błąd, który może skutkować otrzymaniem usługi poniżej satysfakcjonującego poziomu. Należy pamiętać, że dobra jakość kosztuje, a próby oszczędności często prowadzą do dodatkowych wydatków związanych z koniecznością usuwania usterek i niedociągnięć.

Kierowanie się lokalizacją software house’u

Wiele przedsiębiorstw podczas wyboru software house’u kieruje się jego lokalizacją. Jest to błędem, gdyż niepotrzebnie zawęża grono potencjalnych wykonawców i może prowadzić do wyboru mniej wykwalifikowanego zleceniobiorcy. Warto pamiętać, że współcześnie odległość nie stanowi już żadnego problemu, a usługi software house’u mogą być wykonywane zdalnie, także z zagranicy.

Nawiązanie współpracy z software housem bez znajomości metod rozliczenia za projekt

Przed nawiązaniem współpracy z software housem konieczna jest dokładna znajomość metod rozliczenia za projekt. Wykonawca ma obowiązek przedstawić przejrzysty kosztorys zawierający szczegółowy spis prac wykonywanych w jego zakresie.

W celu uniknięcia niedomówień, które mogą prowadzić do późniejszych nieprzyjemności, konieczne jest precyzyjne zapoznanie się z przedstawioną przez wykonawcę ofertą. Należy ponadto zwrócić uwagę na to, czy w kosztorysie znajdują się wzmianki o kosztach wprowadzania zmian funkcjonalnych, a także informacje na temat waluty, w jakiej ma zostać spłacona należność za wykonaną usługę.

Brak określenia budżetu przed nawiązaniem współpracy z software housem

Brak określenia budżetu przed nawiązaniem współpracy z software housem może prowadzić do nieprzyjemnych niespodzianek i powodować przestoje w działalności przedsiębiorstwa. W skrajnych sytuacjach może także skutkować wpisaniem firmy na listę dłużników i w efekcie jej dyskredytacją w oczach potencjalnych klientów. By temu zapobiec, konieczne jest dokładne określenie maksymalnej ceny, jaką przedsiębiorstwo jest gotowe zapłacić za usługi software house’u, przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

Copyright © 2023 Appwise