Proces tworzenia oprogramowania w Appwise to kompleksowe działania, które mają na celu dostarczenie produktu, spełniającego oczekiwania klienta, w określonym czasie i zgodnie z ustalonym budżetem. Ta zaawansowana procedura wymaga skoordynowanego wykonania szeregu czynności przez zespół projektowy. Tradycyjne, kaskadowe podejście do tworzenia oprogramowania stopniowo traci na popularności, ustępując miejsca bardziej elastycznym metodologią. Jednym z głównych wyzwań, stojących przed zespołem projektowym, jest pełne zrozumienie potrzeb klienta, jego celów biznesowych, a następnie opracowanie systemu, który spełni oczekiwania zamawiającego. Proces ten można podzielić na kilka etapów.

Jak wygląda proces wytwarzania oprogramowania w Appwise?

1. Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie to kluczowy moment na początku procesu wytwarzania oprogramowania. Na tym spotkaniu odbywa się rozmowa z Sales Managerem, gdzie omawiamy wymagania klienta i cele biznesowe. Następnie, oceniamy przypasowanie danego zespołu do projektu, uwzględniając umiejętności i doświadczenie członków. W trakcie spotkania poruszane są również takie tematy jak wstępna wizja, cel, zakres i harmonogram projektu.

2. Warsztaty produktowe (opcjonalnie)

Warsztaty produktowe stanowią istotny element procesu projektowego, pozwalający omówić założenia projektu, dopracować pomysł i rozwiać wątpliwości klienta. To spotkanie, w którym zespół profesjonalistów, składający się z analityków, account managerów, UX’owców oraz deweloperów, analizuje projekt wnikliwie. Dzięki temu chłodnemu spojrzeniu i burzy mózgów jesteśmy w stanie wspólnie wypracować wizję produktu, która będzie bardziej dostosowana do rynku i oczekiwań docelowego odbiorcy.

Efektem współpracy jest jasna, zrozumiała i sprecyzowana wizja produktu, wraz z listą zadań do wykonania, które będą realizowane. Dzięki pełnemu zrozumieniu produktu, omówieniu każdej funkcjonalności systemu, zespół specjalistów jest w stanie dokładnie oszacować koszty oraz określić czas potrzebny do stworzenia oprogramowania.

3. Analiza projektu

Analiza projektu to ważny etap, który następuje po pierwszym spotkaniu. W tej fazie zaangażowani są członkowie zespołu projektowego, tak jak analityk, UX designer oraz architekt aplikacji. Ich współpraca jest niezbędna do dogłębnego zrozumienia projektu i opracowania optymalnej strategii wytwarzania oprogramowania.

Analityk odgrywa kluczową rolę, zbierając informacje dotyczące wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Pracując z zespołem projektowym, analityk analizuje i dokumentuje wszystkie aspekty projektu, aby upewnić się, że wszystkie wymagania są zrozumiane i uwzględnione.

UX designer współpracuje z analitykiem, aby zapewnić, że użytkownicy będą mieli jak najlepsze doświadczenia korzystając z aplikacji. Poprzez badania, testy i prototypowanie, UX designer projektuje interfejs użytkownika, uwzględniając zarówno funkcjonalność, jak i estetykę.

Architekt aplikacji ma kluczowe znaczenie w analizie projektu, projektując strukturę technologiczną aplikacji. Na podstawie zebranych wymagań, architekt tworzy plan rozwoju aplikacji, definiując technologie, frameworki i strukturę bazy danych. Jego zadaniem jest zapewnienie skalowalności, wydajności i bezpieczeństwa systemu. 

Po zakończeniu analizy projektu, zespół projektowy ma jasne wyobrażenie o wymaganiach, funkcjonalnościach, interfejsie użytkownika i architekturze aplikacji. Ten etap zapewnia solidne fundamenty dla kolejnych etapów procesu wytwarzania oprogramowania.

4. Wycena

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy projektu przechodzimy do kolejnego etapu – wyceny. Zespół naszych programistów dokładnie oszacuje wartość Twojego projektu, uwzględniając wszystkie niezbędne elementy i moduły. Wycena będzie skomponowana z poszczególnych części składających się na cały projekt, a także uwzględni godziny pracy potrzebne do wykonania poszczególnych zadań.

Podczas wyceny zespołowi programistów zostaną przypisane konkretne zadania, które będą miały swoje określone oszacowanie czasowe. Dzięki temu będziesz miał pełen wgląd w to, ile czasu i zasobów będzie potrzebne do realizacji poszczególnych elementów projektu. Możesz swobodnie dostosować zakres projektu, redukując lub rozszerzając go, w zależności od Twoich potrzeb i dostępnych zasobów.

Wycena jest niezwykle istotnym elementem, ponieważ pozwala nam na jasne określenie kosztów i czasu potrzebnego do zrealizowania Twojego projektu. Dzięki szczegółowemu rozbiórce na moduły i zadania, masz pełną kontrolę nad tym, jakie elementy są priorytetowe, a także jakie są koszty związane z ich realizacją.

5. Projekt kick-off

Po zatwierdzeniu wyceny i zaakceptowaniu warunków współpracy, na etapie projektu kick-off przejmujemy inicjatywę Project Manager. Jest to osoba, która będzie odpowiedzialna za całościowe zarządzanie projektem. W tym momencie będziesz miał okazję poznać cały zespół, który będzie zaangażowany w realizację Twojego projektu.

Project Manager będzie Twoim głównym punktem kontaktowym i będzie koordynować pracę wszystkich członków zespołu. Będzie dbał o płynne i efektywne przeprowadzenie projektu, zapewniając, że cele są osiągane zgodnie z planem.

W ramach projektu kick-off otrzymasz szczegółowy zakres pracy, który zostanie omówiony i uzgodniony między tobą a Project Managerem. Dzięki temu będziesz miał jasny obraz tego, co zostanie wykonane w ramach projektu. Ponadto, otrzymasz również harmonogram działań, który pokaże kolejność i terminy realizacji poszczególnych etapów projektu. Dzięki temu będziesz miał pełną kontrolę nad postępami i będziesz mógł łatwo monitorować cały proces.

6. Proces wytwarzania oprogramowania (Development)

Po zakończeniu etapu projektu kick-off, przechodzimy do rozpoczęcia kodowania Twojego projektu. Oprogramowanie jest rozwijane w oparciu o metodologię Agile.

Metodologia Agile jest stosowana w celu zapewnienia elastyczności, efektywności i wysokiej jakości w trakcie procesu rozwoju. Twój projekt zostanie podzielony na szereg tygodniowych lub dwutygodniowych sprintów, które stanowią wyodrębnione okresy czasu, w trakcie których definiowane są cele i zadania.

Po zakończeniu każdego sprintu, odbywa się ważne spotkanie, na którym prezentujemy wyniki dotychczasowej pracy. To spotkanie jest nie tylko okazją do przedstawienia postępów, ale także do uzyskania Twojej akceptacji. W ten sposób mamy pewność, że nasze działania są zgodne z Twoimi oczekiwaniami i możemy przejść do dalszych etapów.

Spotkania po zakończonych sprintach pozwalają na cykliczne przeglądanie i ocenę postępów projektu. Służą również do zbierania feedbacku, co umożliwia nam dostosowywanie działań i podejmowanie decyzji na podstawie bieżących informacji. Dzięki temu zapewniamy transparentność i możliwość wpływu na proces tworzenia oprogramowania.

Celem każdego sprintu jest dostarczenie wartościowych wyników i wytworzenie kolejnego przyrostu oprogramowania. Dzięki regularnym spotkaniom możemy utrzymywać ciągłą komunikację i współpracę z Tobą, zapewniając, że finalny produkt będzie spełniał Twoje oczekiwania.

Project Manager będzie Twoim głównym punktem kontaktowym i będzie koordynować pracę wszystkich członków zespołu. Będzie dbał o płynne i efektywne przeprowadzenie projektu, zapewniając, że cele są osiągane zgodnie z planem.

W ramach projektu kick-off otrzymasz szczegółowy zakres pracy, który zostanie omówiony i uzgodniony między tobą a Project Managerem. Dzięki temu będziesz miał jasny obraz tego, co zostanie wykonane w ramach projektu. Ponadto, otrzymasz również harmonogram działań, który pokaże kolejność i terminy realizacji poszczególnych etapów projektu. Dzięki temu będziesz miał pełną kontrolę nad postępami i będziesz mógł łatwo monitorować cały proces.

7. Testy

Po zakończeniu etapu programistycznego przechodzimy do kolejnego ważnego kroku – testów. Nasz zespół testerów ma kluczowe zadanie zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności oprogramowania. Wykorzystują zarówno testy manualne, jak i automatyczne, aby upewnić się, że rozwiązanie jest zgodne z Twoją wizją.

Testy manualne są przeprowadzane przez naszych doświadczonych testerów, którzy ręcznie sprawdzają różne funkcje i scenariusze działania oprogramowania. Dzięki temu możemy dokładnie ocenić interakcje użytkownika, sprawdzić poprawność działania poszczególnych modułów i upewnić się, że wszystkie elementy są zgodne z oczekiwaniami.

Równocześnie wykorzystujemy testy automatyczne, które są tworzone przy użyciu specjalnych narzędzi i skryptów. Pozwala nam to przeprowadzić skomplikowane i powtarzalne testy w sposób efektywny i spójny. Testy automatyczne sprawdzają, czy funkcje oprogramowania działają poprawnie, czy nie ma błędów logicznych czy ewentualnych luk w zabezpieczeniach.

Dzięki połączeniu testów manualnych i automatycznych, możemy osiągnąć jak największą pewność co do jakości oprogramowania

8. Wdrożenie (deployment)

Po zakończeniu procesu kodowania i przeprowadzeniu niezbędnych testów, nadchodzi moment wdrożenia produkcyjnego Twojego projektu. Wdrożenie to kluczowy etap, w którym oprogramowanie jest uruchamiane na docelowym serwerze, który został wcześniej określony przez Ciebie jako klienta. To wtedy projekt staje się dostępny i widoczny dla użytkowników końcowych.

Faza wdrożenia produkcyjnego jest odpowiednio planowana i przeprowadzana w ścisłej współpracy z Tobą. Nasz zespół specjalistów dba o to, aby cały proces wdrożenia przebiegał sprawnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na tym etapie uwzględniamy wszelkie niezbędne aspekty techniczne, takie jak konfiguracja serwera, instalacja aplikacji i baza danych, a także poprawne połączenie z systemami zewnętrznymi, jeśli jest to wymagane.

Podczas procesu wdrożenia produkcyjnego możemy także zapewnić Ci niezbędne szkolenie lub instrukcje dotyczące korzystania z nowego systemu. Chcemy, abyś miał pełną kontrolę nad funkcjonalnościami i możliwościami oprogramowania oraz abyś był w stanie skorzystać z jego pełnego potencjału.

9. Obsługa gwarancyjna

Świadczymy kompleksową obsługę gwarancyjną naszych rozwiązań. Dzięki temu, możesz być pewien, że Twój system będzie działać sprawnie i bezproblemowo.

Obsługa gwarancyjna obejmuje szeroki zakres usług i działań, mających na celu utrzymanie optymalnej wydajności i niezawodności Twojego systemu. Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest gotowy do reagowania na wszelkie ewentualne problemy lub usterki, które mogą wystąpić po wdrożeniu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy techniczne lub pytania dotyczące funkcjonalności systemu, nasz zespół jest dostępny, aby pomóc Ci w rozwiązaniu tych kwestii. Możesz polegać na naszym wsparciu i szybkiej reakcji na zgłaszane problemy.

Nasza obsługa gwarancyjna obejmuje również regularne przeglądy i aktualizacje systemu w celu zapewnienia, że oprogramowanie działa zgodnie z najnowszymi standardami i wymaganiami. Przez cały okres gwarancji monitorujemy wydajność systemu i podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania jego optymalnego działania.

10. Rozwój projektu

W Appwise rozumiemy, że potrzeby i wymagania biznesowe mogą się zmieniać wraz z rozwojem Twojej firmy. Dlatego też oferujemy opcjonalną usługę rozwoju produktu, która umożliwia Ci wzbogacenie Twojego projektu o dodatkowe funkcje i moduły w przyszłości. Nasz zespół jest gotowy, aby wesprzeć Cię w tym procesie kompleksowo.

Rozwój projektu może obejmować wiele różnych aspektów, takich jak dodawanie nowych funkcji, integracja z systemami zewnętrznymi, optymalizacja wydajności, poprawki błędów, aktualizacje technologiczne i wiele innych. Gwarantujemy, zapewnienie  najlepszych rozwiązań, które pomogą Ci osiągnąć długoterminowe cele biznesowe.

W ramach usługi rozwoju produktu, analizujemy Twoje wymagania, opracowujemy plan działania i wykonujemy niezbędne prace programistyczne. Przykładamy dużą wagę do jakości kodu i testowania, aby zapewnić, że nowe funkcje są nie tylko funkcjonalne, ale również niezawodne i zgodne z najwyższymi standardami.

Nasza elastyczna struktura pracy pozwala nam na szybką reakcję na Twoje potrzeby. Działamy w sposób zwinny, co oznacza, że możemy dostosować nasze działania w miarę postępu projektu i zmieniających się wymagań. Wspólnie opracowujemy plany rozwoju, ustalamy priorytety i dostarczamy wartościowe przyrosty, dzięki którym masz pewność, że Twój projekt będzie nadal ewoluował.

Dlaczego warto nam zaufać?

Opinie naszych klientów

Rozpocznij swój projekt z Appwise!

Wypełnij formularz i opowiedz nam więcej o swoich celach biznesowych. Przygotujemy dla Ciebie darmową wycenę projektu w 48h.

    Szczegóły projektu

    Copyright © 2023 Appwise