Ile czas zajmuje stworzenie aplikacji webowej

Aplikacja webowa, zwana także aplikacją internetową, to dostępny z poziomu przeglądarki internetowej program o charakterze interaktywnym. W przeciwieństwie do aplikacji mobilnej i desktopowej nie wymaga ona instalacji na urządzeniu użytkownika.

Dedykowane aplikacje web doskonale sprawdzają się praktycznie w każdym obszarze biznesu. Pozwalają na poprawę organizacji pracy, optymalizację procesu marketingowego, a także usprawnienie sprzedaży, transakcji i komunikacji z klientem. Ile czasu zajmuje stworzenie aplikacji webowej i jak można przyspieszyć ten proces?

Czas potrzebny na stworzenie aplikacji webowej – od czego zależy?

Czas potrzebny na stworzenie aplikacji webowej zależy przede wszystkim od:

  • poziomu skomplikowania projektu,
  • złożoności poszczególnych procesów,
  • wielkości budżetu,
  • ilości zmian dokonywanych w trakcie pracy nad projektem.

Wpływ na to, ile będą trwały prace nad stworzeniem aplikacji webowej, mają również wiedza i doświadczenie firmy programistycznej, która podjęła się wykonania zlecenia, a także jej znajomość rynku.

Ile trwają poszczególne etapy tworzenia aplikacji webowej?

Można wyodrębnić cztery etapy tworzenia aplikacji webowej. Są to zdefiniowanie głównych aspektów projektu, określenie funkcji i cech projektu, development oraz testy.

Etap 1: Zdefiniowanie głównych aspektów projektu

Pierwszy etap prac nad aplikacją webową dąży do zdefiniowania głównych aspektów projektu, wymaga więc określenia jego celu i dokładnego planowania. Konieczne jest wskazanie powodów budowania aplikacji, a także tego, do kogo jest skierowana. Etap ten pozwala zweryfikować pierwotny pomysł, zrozumieć rynek i określić jego rozmiar, a także wyodrębnić grupę docelową. Znacząco wpływa więc zarówno na kierunek rozwoju projektu, jak i czas potrzebny na jego realizację. Pierwszy etap prac nad aplikacją webową trwa zazwyczaj kilka tygodni.

Etap 2: Określenie funkcji i cech projektu

Na drugim etapie prac nad aplikacją webową dochodzi do określenia funkcji i cech projektu. Zdefiniowane zostają zadania i operacje aplikacji. Dodatkowo przygotowuje się także wirtualną reprezentację interfejsu użytkownika. Etap drugi prac nad projektem trwa zazwyczaj od trzech do pięciu tygodni.

Etap 3: Development

Trzeci etap prac nad aplikacją webową polega na technicznej ocenie jej wykonalności. Dąży do potwierdzenia zgodności między systemami typu front-end i back-end na drodze konsultacji i rozmów z odpowiedzialnymi za projekt programistami. Etap ten, zakończony powstaniem prototypu aplikacji webowej, może trwać od jednego do nawet dwóch miesięcy.

Etap 4: Testy

Czwartym i zarazem ostatnim etapem prac nad aplikacją webową są testy. Ich celem jest wykrycie zarówno poważnych błędów, jak i drobniejszych problemów oraz usterek, które mogą pojawić się podczas codziennego użytkowania i obniżyć zadowolenie użytkowników. Dzięki przeprowadzeniu testów można mieć pewność, że aplikacja webowa spełnia stawiane przed nią wymagania i jest w stanie zaspokoić potrzeby jej odbiorców. Na ostatni etap prac nad projektem należy zazwyczaj poświęcić od trzech do czterech tygodni.

Co klient może zrobić, by przyspieszyć proces tworzenia aplikacji webowej?

W celu przyspieszenia procesu tworzenia aplikacji webowej klient powinien przede wszystkim dokładnie zdefiniować swoje potrzeby i w sposób precyzyjny zakomunikować je konsultantowi firmy programistycznej.

Dokładne zdefiniowanie swoich potrzeb

Dokładne zdefiniowanie swoich potrzeb przez klienta na samym początku prac nad aplikacją webową pozwala uniknąć zamieszania na dalszym etapie realizacji projektu. 

Jasne określenie kluczowych obszarów, których działanie ma usprawnić aplikacja, oraz wybór najbardziej potrzebnych modułów pozwalają zespołowi programistów przystąpić do pracy z klarownymi ideami. W efekcie prowadzi to do przyspieszenia procesu rozwoju projektu.

Zweryfikuj swoją koncepcję na dedykowane oprogramowanie – weź udział w warsztatach produktowych!

Wspólnie przeanalizujemy Twoje założenia biznesowe i opracujemy funkcjonalności ułatwiające codzienną pracę.

Precyzyjne zakomunikowanie potrzeb konsultantowi firmy programistycznej

W celu przyspieszenia procesu tworzenia aplikacji webowej klient powinien nie tylko dokładnie zdefiniować swoje potrzeby, lecz także precyzyjnie komunikować je konsultantowi firmy programistycznej. Istotne jest szczegółowe przedstawianie swoich uwag i bieżące udzielanie feedbacku. Dzięki temu programista nie traci czasu na rozwój aplikacji w kierunku, który nie odpowiada potrzebom klienta.

Ważne jest również, by klient zainwestował odpowiednią ilość czasu w projektowanie i testowanie projektu przed jego wdrożeniem. Pozwoli to zaoszczędzić czas i energię potrzebne na usuwanie błędów prowadzących do obniżenia efektywności aplikacji webowej.

Copyright © 2023 Appwise