Ile kosztuje dedykowane oprogramowanie?

Oprogramowanie dedykowane jest systemem informatycznym stworzonym w oparciu o indywidualne potrzeby zleceniodawcy, zaprojektowanym tak, by możliwie najlepiej odpowiadać specyficznemu profilowi prowadzonej przez niego działalności. W celu zapewnienia większej efektywności pracy integruje się z innymi narzędziami i systemami informatycznymi, daje możliwość idealnego dopasowania funkcjonalności i późniejszej rozbudowy.

Koszt dedykowanego oprogramowania może być różny, zleceniodawca otrzymuje więc wstępną wycenę projektu przed rozpoczęciem prac nad jego rozwojem.

Od czego zależy koszt dedykowanego oprogramowania?

Koszt dedykowanego oprogramowania zależy od jego rodzaju, złożoności, funkcjonalności i stawianych przed nim wymagań.

Rodzaj oprogramowania

Rodzaj dedykowanego oprogramowania wpływa na takie zmienne, jak czas i wybór technologii niezbędnych do zrealizowania projektu, co przekłada się na ostateczny koszt zlecenia.

Złożoność oprogramowania

Im większa złożoność i zaawansowanie techniczne oprogramowania dedykowanego, tym wyższy koszt realizacji projektu.

Funkcjonalność oprogramowania

Koszt dedykowanego oprogramowania jest bezpośrednio związany z poziomem wyspecjalizowania jego funkcjonalności oraz zakresem integracji z innymi, zewnętrznymi systemami.

Wymagania stawiane przed oprogramowaniem

Wymagania funkcjonalne stawiane przed oprogramowaniem, a także cele biznesowe, jakie ma ono realizować, w znacznym stopniu wpływają na koszt realizacji projektu.

Ostateczny koszt dedykowanego oprogramowania zależy również od ilości specjalistów pracujących nad jego opracowaniem, a także od wybranego przez zleceniodawcę modelu rozliczenia.

Jak szacowany jest koszt dedykowanego oprogramowania?

Oszacowanie ostatecznego kosztu dedykowanego oprogramowania wymaga wcześniejszej wyceny poszczególnych etapów jego tworzenia, wdrażania i utrzymywania.

Szacowanie kosztu tworzenia dedykowanego oprogramowania

Przy szacowaniu kosztu tworzenia dedykowanego oprogramowania uwzględniane są nakłady finansowe związane z:

 • projektowaniem interfejsu,
 • tworzeniem i wdrażaniem koncepcji graficznych,
 • analizą biznesową, pozwalającą określić zakres projektu i wyznaczyć priorytety,
 • architekturą oprogramowania,
 • przeprowadzonymi pracami programistycznymi – implementacją funkcjonalności, integracją zewnętrznych usług, testowaniem,
 • wykonanymi testami jednostkowymi i integracyjnymi.

Uzyskaj bezpłatną wycenę projektu w 48 godzin!

Nasi specjaliści przygotują dla Ciebie szczegółową wycenę na dedykowane oprogramowanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

Szacowanie kosztu wdrożenia dedykowanego oprogramowania

Podczas szacowania kosztu wdrożenia dedykowanego oprogramowania brane są pod uwagę wydatki związane z:

 • implementacją procedur umożliwiających automatyzację wdrażania i aktualizacji oprogramowania, a w efekcie skrócenie czasu aktywacji i ograniczenie ryzyka występowania błędów,
 • zakupem płatnych licencji,
 • wydaniem kolejnych wersji oprogramowania, obejmujących nowe funkcje, udoskonalenia oraz poprawki,
 • integracją oprogramowania z zewnętrznymi aplikacjami, powodującą konieczność zwiększenia zasobów programistycznych wykorzystywanych w procesie wdrażania oprogramowania dedykowanego.

Szacowanie kosztu dalszego utrzymania dedykowanego oprogramowania

Koszt dalszego utrzymania jest szacowany na podstawie nakładów finansowych związanych z ciągłą działalnością, obsługą techniczną, rozwojem i monitorowaniem poprawności funkcjonowania po wdrożeniu dedykowanego oprogramowania. Związane są one z:

 • architekturą oprogramowania,
 • zastosowaniem technologii front-end i back-end,
 • wykorzystanymi rozwiązaniami chmurowymi, wpływającymi na bezpieczeństwo, dostępność i skalowalność projektu,
 • pracą systemu zarządzania treścią,
 • pracami wykonywanymi przez zespół kontentowy,
 • aktualizacją treści,
 • optymalizacją kodu, pozwalającą na poprawę wydajności, zwiększenie szybkości działania, zmniejszenie kosztów utrzymania i kontynuowany rozwój oprogramowania dedykowanego,
 • optymalizacją designu na podstawie analizy wyników konwersji i dostępnych danych użytkowników, dzięki której możliwe są poprawa doświadczenia użytkownika, zwiększenie konwersji, a także osiągnięcie lepszych wyników biznesowych.

Ile kosztuje dedykowane oprogramowanie?

Z uwagi na różnice w zakresie i złożoności zlecenia, a także szereg dodatkowych zmiennych, zakup dedykowanego oprogramowania to wydatek rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Proste oprogramowanie kosztuje od 30 000 do 50 000 złotych, z kolei zaawansowane, niestandardowe programy mogą osiągać cenę ponad 200 000 złotych.

Appwise software house dostarcza najwyższej jakości rozwiązania IT klientom z całego świata. Wspiera rozwój firm z różnych branży, tworząc dedykowane oprogramowanie, takie jak aplikacje webowe i mobilne, strony i sklepy internetowe, platformy edukacyjne czy też systemy rezerwacyjne. Nasi klienci mogą być pewni otrzymania przejrzystego i rzetelnego kosztorysu już w 48 godzin od wysłania zlecenia. Jest on podzielony na poszczególne moduły, zadania oraz godziny pracy specjalistów i pozwala na dokładne oszacowanie kosztów przed przystąpieniem do pracy nad projektem. Dzięki temu klient ma pełną kontrolę nad realizacją dedykowanego oprogramowania.

Copyright © 2023 Appwise