Czas pracy kierowcy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców określa maksymalny możliwy czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę, a także minimalne okresy odpoczynku, z których jest on zobowiązany skorzystać w trakcie wykonywania przewozu. Zawarte w ustawie przepisy zostały wprowadzone w celu poprawy warunków pracy osób wykonujących zawód kierowcy, a także zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Jaka kara grozi za przekroczenie czasu pracy kierowcy? Z jakich narzędzi warto korzystać, by zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami?

Jakie są limity czasu pracy kierowcy?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym w Polsce prawem, czas pracy zawodowego kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 48 godzin w tygodniu, łącznie z godzinami nadliczbowymi, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.  Po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze:

 • nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin,
 • nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin.

Przerwa może być podzielona na krótsze okresy, trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. Zasady te obowiązują kierowców zatrudnionych zarówno u jednego, jak i większej ilości pracodawców.

Co grozi za przekroczenie czasu pracy kierowcy?

Przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy kierowcy jest w świetle prawa traktowane jako wykroczenie. Grozi ono przyznaniem mandatu w wysokości zależnej od stopnia naruszenia przepisów. Ustawa o czasie pracy kierowców zakłada piętnastominutową tolerancję, co oznacza, że kara finansowa nakładana jest dopiero po przekroczeniu czasu pracy kierowcy o więcej niż 15 minut.

Mandat za przekroczenie dobowego czasu pracy kierowcy

Za przekroczenie dobowego czasu pracy kierowcy przyznawany jest mandat w wysokości:

 • od 50 zł do 100 zł, jeżeli czas został przekroczony o mniej niż godzinę,
 • od 150 do 200 złotych, jeżeli czas został przekroczony o więcej niż godzinę lecz mniej niż 2 godziny,
 • od 200 do 250 złotych po przekroczeniu czasu o więcej niż 2 godziny, za każdą rozpoczętą godzinę,
 • 550 złotych za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 13,5 godziny lub 15 godzin (w zależności od tego, czy czas kierowcy uległ wydłużeniu) w przypadku braku przerw i odpoczynków trwających przynajmniej 4,5 godziny.

Mandat za przekroczenie tygodniowego czasu pracy kierowcy

Za przekroczenie tygodniowego czasu pracy kierowcy przyznawany jest mandat w wysokości:

 • 150 zł, przy przekroczeniu wynoszącym od 30 minut do 4 godzin,
 • 250 zł, przy przekroczeniu wynoszącym od 4 do 9 godzin,
 • 350 zł, przy przekroczeniu wynoszącym od 9 do 14 godzin,
 • 550 zł, za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 14 godzin.

Mandat za przekroczenie czasu pracy kierowcy w okresie dwutygodniowym

Za przekroczenie czasu pracy kierowcy w okresie dwutygodniowym przyznawany jest mandat w wysokości:

 • 250 zł w wypadku przekroczenia wynoszącego mniej niż 10 godzin,
 • 350 zł w wypadku przekroczenia wynoszącego więcej niż 10 i mniej niż 15 godzin,
 • 550 zł w wypadku przekroczenia wynoszącego więcej niż 15 i mniej niż 22,5 godziny,
 • 700 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 22,5 godziny.
Jesteś właścicielem firmy transportowej? Nie ryzykuj!

Zainwestuj w dedykowany program do zarządzania transportem i miej wszystko pod kontrolą!

Narzędzia i oprogramowanie pozwalające uniknąć ryzyka związanego z przekroczeniem czasu pracy kierowcy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozliczenie czasu pracy kierowcy wykonywane jest przy pomocy tachografu cyfrowego. Urządzenie to pozwala monitorować czas jazdy, wraz z wykonywanymi w jej trakcie przerwami, a także inną wykonywaną przez kierowcę pracę i czynności podejmowane w wypadku jazdy w załodze.

Mierzenie czasu pracy kierowcy

Aby nie dopuścić do przekroczenia czasu kierowcy i nie narażać się na straty finansowe wynikające z konieczności opłaty mandatu przyznanego za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, warto korzystać z dodatkowych narzędzi i oprogramowania. Są to przede wszystkim:

 • TMS (eng. Transportation Management System), czyli System Zarządzania Transportem, 
 • aplikacje i systemy geolokalizacyjne,
 • profesjonalne mapy dla transportu,
 • specjalnie opracowane oprogramowanie dla firmy transportowej.

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i oprogramowania znacząco poprawia skuteczność i ułatwia kontrolę czasu pracy kierowcy. Umożliwia stały monitoring aktywności wybranego pojazdu, śledzenie przestrzegania przepisów i szybkie reagowanie w obliczu wykrytych nadużyć. Innowacyjne technologie pozwalają ustrzec się błędów i uniknąć dotkliwych kar finansowych.

Copyright © 2023 Appwise