Wdrożenie nowego oprogramowania w firmie

Wdrożenie odpowiedniego oprogramowania w firmie pozwala scalić i zautomatyzować wszystkie kluczowe operacje biznesowe. Prowadzi do zredefiniowania i zrewolucjonizowania sposobu zarządzania zarówno dużym, jak i małym przedsiębiorstwem. Kiedy firma powinna zdecydować się na wdrożenie nowego oprogramowania i jak powinna przystąpić do tego zadania?

Kiedy warto zdecydować się na nowe oprogramowanie?

Na wdrożenie nowego oprogramowania warto się zdecydować w sytuacji, gdy stare rozwiązania nie nadążają za zachodzącymi w organizacji zmianami. Nowoczesne aplikacje umożliwiają obsługę niestandardowych operacji oraz skuteczne zarządzanie dużym asortymentem produktów lub usług.  Pozwalają radzić sobie z systematycznie rosnącą liczbą zleceń i kontrahentów, a także integrować liczne systemy zewnętrzne.

Dlaczego warto zainwestować w dedykowany produkt?

Dedykowane oprogramowanie jest skrojone na miarę potrzeb i z góry określonych celów. Pozwala przedsiębiorcom odpowiednio planować wszystkie funkcjonalności w taki sposób, by idealnie odpowiadały ich indywidualnym potrzebom biznesowym. Cechuje się elastycznością i niezwykłą użytecznością.

Dedykowane oprogramowanie zapewnia ponadto łatwość rozbudowy, skalowania i integracji z innymi systemami IT, mniejsze obciążenie struktury informatycznej i efektywną automatyzację procesów biznesowych firmy. Dzięki niemu możliwe jest usprawnienie procesów, osiągnięcie większej efektywności i wzrostu produktywności zarówno pojedynczych pracowników, jak i całego przedsiębiorstwa, a także ograniczenie nakładu czasu i środków, co przynosi wymierne korzyści finansowe.

Wdrożenie oprogramowania w firmie krok po kroku

Wdrożenie nowego dedykowanego oprogramowania w firmie przebiega w siedmiu krokach.

Analiza projektu

Praca nad projektem rozpoczynają się od rozmowy, która pozwala Sales Managerowi software house’u zapoznać się z indywidualnymi potrzebami klienta.

Wycena

Drugim krokiem w procesie wdrażania nowego oprogramowania w firmie jest przygotowanie wstępnej wyceny projektu. Jest ona rozbita na poszczególne moduły składające się na projekt wraz z godzinami przeznaczonymi na konkretne zadania. Umożliwia to klientowi swobodne redukowanie i rozszerzanie zakresu realizowanego projektu.

Projekt kick-off

Project kick-off wyznacza początek właściwych prac nad tworzeniem nowego oprogramowania dedykowanego dla firmy. Klient poznaje zespół zajmujący się realizacją projektu i otrzymuje detaliczny zakres oraz harmonogram działań, dzięki czemu może z łatwością kontrolować przebieg poszczególnych etapów prowadzonych prac.

Design

Czwarty krok w procesie wdrażania nowego oprogramowania dedykowanego w firmie dotyczy opracowania projektu graficznego projektu w oparciu o oczekiwania klienta. Krok ten może być pominięty, jeżeli zleceniodawca zgłosił się do software house’u z wcześniej przygotowanym projektem graficznym.

Development

Development, czyli kodowanie projektu, to kolejny krok na drodze do stworzenia funkcjonalnego oprogramowania dedykowanego dla firmy. U nas przebiega ono w oparciu o metodę Agile. W fazie developmentu projekt podzielony zostaje na szereg tygodniowych lub dwutygodniowych sprintów. Po każdym z nim organizowane jest spotkanie ze zleceniodawcą, na którym prezentowane są wyniki dotychczas wykonanej pracy.

Testy

Zakodowany projekt zostaje poddany testom manualnym i automatycznym. Ich celem jest upewnienie się, że zastosowane rozwiązania są spójne z wizją zleceniodawcy.

Wdrożenie produkcyjne

Po zakończeniu testów z pozytywnym wynikiem następuje zamieszczenie dedykowanego oprogramowania na określonym przez zleceniodawcę serwerze. Tym samym staje się ono widoczne i dostępne dla użytkowników końcowych. Faza wdrożenia produkcyjnego jest odpowiednio planowana i przeprowadzana w ścisłej współpracy z klientem.

Zespół software house’u dba o to, aby cały proces przebiegał sprawnie i zgodnie z ustalonym harmonogramem. W razie konieczności na etapie wdrożenia produkcyjnego klientowi zostaje zapewnione szkolenie, umożliwiające zdobycie kontroli nad funkcjonalnościami i możliwościami oprogramowania dedykowanego, a także wykorzystanie jego pełnego potencjału.

O czym należy pamiętać przy wdrażaniu nowego oprogramowania?

Przy wdrażaniu nowego oprogramowania w firmie, należy przede wszystkim poświęcić czas na jego dobre zaplanowanie i zaprojektowanie. Wymaga to ustalenia zadań i celów implementacji nowego systemu, a także przyjrzenia się jego możliwościom, funkcjonowaniu w praktyce, intuicyjności oraz wyglądowi.

Proces wdrożenia nowego oprogramowania dedykowanego przebiega sprawnie, jeśli do jego przeprowadzenia zatrudniony został odpowiednio wykwalifikowany i posiadający stosowne doświadczenie software house. Powinien on zapewniać kompleksową obsługę gwarancyjną dedykowanego oprogramowania i reagować na wszelkie ewentualne problemy i usterki, jakie mogą wystąpić po jego wdrożeniu. Istotne jest także, by software house oferował usługę rozwoju produktu, pozwalającą na wzbogacenie projektu o dodatkowe funkcje i moduły w przyszłości.

Copyright © 2023 Appwise