Funkcje w dobrym programie dla firm transportowych

Wybór odpowiedniego systemu zarządzania transportem jest kluczowy dla przedsiębiorstw z branży TSL. Dobry program dla firmy transportowej pomaga w zarządzaniu każdym aspektem procesu transportowego i sprzyja osiągnięciu sukcesu biznesowego. Przed wyborem stosownego oprogramowania przedsiębiorstwo powinno dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania. Ważne jest, by wybrane rozwiązanie umożliwiało łatwą integrację z innymi systemami oraz zapewniało odpowiednią funkcjonalność i wsparcie techniczne.

Dlaczego firmy transportowe powinny inwestować w wysokiej jakości oprogramowanie?

Wysokiej jakości oprogramowanie umożliwia firmie transportowej ciągłe monitorowanie i sprawowanie kontroli nad transportem. Pozwala także szybko i efektywnie reagować na zmieniające się warunki na rynku.

Najlepszym rozwiązaniem dla firmy transportowej jest oprogramowanie dedykowane, w pełni dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności. Gwarantuje ono kompleksowe funkcjonalności i umożliwia łatwe zarządzanie przesyłkami, śledzenie ich statusów oraz kontrolowanie kosztów spedycji. Pozwala także na integrację wszystkich wykorzystywanych przed przedsiębiorstwo systemów i daje dostęp do wsparcia specjalistów w zakresie dostosowania i utrzymania oprogramowania.

Wdrożenie dedykowanych rozwiązań dla transportu wiąże się ponadto z możliwością integracji wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo systemów, a także otrzymaniem wsparcia specjalistów, którzy pomagają w dostosowaniu i utrzymaniu oprogramowania.

Inwestycja w oprogramowanie dla firmy transportowej szybko się zwróci!

Poznaj naszą ofertę rozwiązań dla branży TSL, w ramach której tworzymy dedykowane systemy TMS, aplikacje webowe czy aplikacje geolokalizacyjne.

Z jakich modułów i funkcji oprogramowania najczęściej korzystają firmy transportowe?

Firmy transportowe najczęściej korzystają z kompleksowych systemów TMS (ang. Transportation Management System), projektowanych i tworzonych pod kątem ich indywidualnych potrzeb. Idealnie dopasowują się one do specyfiki prowadzonej działalności, usprawniając procesy związane z transportem, logistyką i spedycją.

Systemy TMS wspierają proces planowania, monitorowania, rozliczania i zarządzania środkami transportu. Dają dostęp do pochodzących bezpośrednio z użytkowanego pojazdu precyzyjnych informacji na temat wykorzystania floty, umożliwiając:

 • monitorowanie przejechanych kilometrów,
 • monitorowanie ilość spalanego paliwa,
 • redukcję pustych przebiegów na etapie planowania trasy.

Dedykowane systemy TMS stworzone z myślą o konkretnej firmie transportowej są wyposażone w funkcje znacząco usprawniające prowadzenie działalności – funkcję planowania przejazdów floty i tworzenia map dla transportu, funkcję integracji różnych systemów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo przy świadczeniu usług oraz funkcję integracji z giełdami transportowymi. 

Korzystanie z programu dla firm transportowych

Funkcja planowania przejazdów floty i tworzenia map dla transportu

Dobre, dedykowane oprogramowanie dla firm transportowych posiada funkcję planowania przejazdów floty i tworzenia map dla transportu. Przy pomocy specjalnie stworzonych algorytmów wylicza najlepszą trasę pojazdu, uwzględniając takie czynniki, jak:

 • wielkość zestawu transportowego,
 • tonaż zestawu transportowego,
 • dopuszczalna masa całkowita dróg,
 • wysokość opłat naliczanych na trasie,
 • przepisy dotyczące przewozu poszczególnych kategorii towarów, w tym ładunków klasyfikowanych jako niebezpieczne. 

Funkcja planowania przejazdów floty i tworzenia map dla transportu pozwala na optymalizację procesów firmy i redukcję ostatecznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży transportowej.

Funkcja integracji z giełdami transportowymi

Dobry program dla firm transportowych musi oferować funkcję integracji z najważniejszymi giełdami transportowymi – niemiecką TIMOCOM i polską TRANS. Dzięki temu przedsiębiorstwo staje się bardziej widoczne dla klientów, co prowadzi do poprawy jego pozycji na rynku i zwiększenia obrotów.

Funkcja integracji różnych systemów

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa działającego w branży transportowej niezwykle istotne jest, by dedykowane oprogramowanie pozwalało na integrację różnych systemów wykorzystywanych przez nie przy świadczeniu usług. Dobry program dla firmy transportowej umożliwia więc łączenie w jeden danych z:

 • globalnego systemu nawigacyjnego GPS (ang. Global Positioning System),
 • systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa ERP (ang. Enterprise Resource Planning), zapewniającego pomoc w zarządzaniu działaniami firmy od księgowości po dystrybucję,
 • wszystkich systemów do zarządzania firmami, zaprojektowanych przez firmę SAP.

Główne funkcje dobrego oprogramowania dla firmy transportowej sprawiają, że możliwa jest automatyzacja prowadzonych przez nią działań.

Korzyści automatyzacji działań dla firmy transportowej

Automatyzacja działań przynosi wiele korzyści dla firmy transportowej. Pozwala uzyskać pełen wgląd we wszystkie dane i procesy przedsiębiorstwa. Wpływa na ich optymalizację i prowadzi do poprawy ich efektywności, a także zwiększa kontrolę nad prowadzoną działalnością.

Automatyzacja działań umożliwia ponadto redukcję kosztów i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu w zakresie obowiązków wynikających ze świadczenia usług transportowych.

Copyright © 2023 Appwise