Agile

Metodyka Agile wyznacza nowy kierunek w zarządzaniu projektami i tworzeniu oprogramowania. Angażuje dwie strony współpracy, a jej głównym celem jest uwzględnianie potrzeb klientów przy jednoczesnym zachowaniu założonych ram czasowych projektu.

Agile – definicja

Agile to system zwinnego zarządzania, który stanowi niezwykle skuteczną strategię rozwoju produktów informatycznych lub cechujących się wysokim stopniem innowacyjności i ryzyka. Ma na celu stworzenie zbioru wartości i zasad umożliwiających szybkie reagowanie na niezbędne zmiany. Dzięki koncepcji Agile można osiągnąć pożądane efekty przy mniejszym nakładzie pracy.

Główne metodyki projektowe Agile

Wyróżnia się dwie główne metodyki projektowe Agile:

  • Scrum, która polega na częstych iteracjach etapów,
  • Kanban, która opiera się o wizualizację zadań i płynność przepływu procesów.

Filozofia Agile

Agile bazuje na stałej współpracy oraz szybkim i odpowiednim reagowaniu na pojawiające się zmiany. W ujęciu tej filozofii istotne jest, by skupiać się na samym oprogramowaniu i tworzeniu relacji, a nie tylko na dokumentacji oraz procesach i narzędziach.

Agile – ważne pojęcia

Dla metodyki Agile ważne są takie pojęcia, jak User Story, Sprint oraz MVP.

Agile User Story

User Story to mała jednostka pracy w przepływie pracy, czyli Agile workflow. To krótkie, pisemne wyjaśnienie potrzeby konkretnego użytkownika i sposobu jej zaspokojenia. Ich celem jest dostarczenie wartości konsumentowi.

User Stories powinny być zdefiniowane przy użyciu naturalnego języka i opracowane z perspektywy konkretnego użytkownika.

Agile Sprint

Agile Sprint to okres wskazany na zrealizowanie wskazanych założeń. Z reguły trwa on nie dłużej niż miesiąc.

MVP w Agile

MVP (Minimum Viable Product) jest minimalną funkcjonalną wersją produktu, która zawiera tylko główne cechy jego finalnej wersji produktu. Jest rodzajem prototypu, który prezentuje klientom, aby zobaczyć, czy spełni ich oczekiwania. MVP jest kluczowym elementem w procesie tworzenia pełnego rozwiązania zgodnie z zasadami Agile.

Zasady Agile w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami Agile przebiega etapami.

1. Planowanie

Na etapie planowania konieczne jest uzgodnienie wszystkich założeń projektu z klientem, by pokrywały się z jego wizją i potrzebami.

2. Projektowanie

Faza projektowania zakłada opracowanie sposobów wykonania konkretnych zadań na podstawie uzyskanych od klienta informacji. Wymaga zdefiniowania wymagań produktowych i określenia elementów funkcjonalnych oraz zasobów niezbędnych do realizacji zlecenia.

3. Programowanie

Kolejnym etapem jest programowanie w oparciu o wcześniej przygotowany projekt.

4. Testowanie

Gotowy produkt poddawany jest testom technicznym, przeprowadzanym przez zespół wyznaczony do pracy nad projektem lub przedstawicieli zleceniodawcy.

5. Wdrożenie

Produkt, który pozytywnie przeszedł fazę testów i uzyskał akceptację klienta, może zostać z powodzeniem wdrożony.

Agile – przykłady

Przykładami współcześnie rozwijanych metodyk Agile są:

  • programowanie ekstremalne (eXtreme Programming),
  • oprogramowania oparte na modelu AMDD (Agile Model Driven Development),
  • oprogramowania na podstawie zbioru cech FDD (Feature Driven Development),
  • AUP (Agile Unified Process),
  • Metodyki Crystal. 

Gdzie wykorzystuje się metodykę zarządzania projektami Agile?

Metodyka Agile wykorzystywana jest przy zarządzaniu projektami i w działaniach obszarów informatycznych, strategicznych, komunikacji, sprzedaży oraz marketingu. W ostatnich latach stosuje się ją również w przemyśle, szkolnictwie, a także na polu medycznym.

Korzyści zarządzania projektami Agile

Metoda Agile stanowi wsparcie przy realizacji projektów, wpływając na efektywność przebiegu prac służących wykonaniu zadania. Zwiększa ona samodzielność zespołów i zaangażowanie wszystkich ich członków. Umożliwia sprawne koordynowanie i szybką realizację projektu. Pozwala również na sukcesywne wdrażanie zmian, równocześnie ograniczając związane z tym koszty.

Metoda Agile zapewnia ponadto bardzo dobry przepływ informacji, dzięki czemu projekt może być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Copyright © 2023 Appwise