Przykłady systemów ERP

System ERP (ang. Enterprise Resources Planning) jest oprogramowaniem do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Zapewnia automatyzację oraz integrację wszystkich operacji biznesowych i doskonale sprawdza się zarówno w gromadzeniu, jak i porządkowaniu danych.

Oprogramowanie ERP ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, wspiera bowiem kontrolę i zarządzanie zasobami oraz procesami w zakresie usług, produkcji, finansów, łańcucha dostaw, zarządzania kadrami i wielu innych obszarów biznesowych.

Do czego służy system ERP?

Mówiąc najogólniej, system ERP wspomaga działanie firmy. O tym, jak dokładnie działa, decydują cel jego wdrożenia oraz charakterystyka danego przedsiębiorstwa.

Zwiększenie efektywności pracy

System ERP wspiera planowanie produkcji, obiegu zadań i pracy nad ważnymi umowami, pozwala oceniać potencjał klientów i badać ich satysfakcję, a także usprawnia wykonywanie pomiarów czasu pracy i sporządzanie ocen pracowniczych. Jego wdrożenie w istotny sposób wpływa więc na zwiększenie efektywności pracy w firmie.

Poprawa dostępu do informacji

Dzięki systemowi ERP możliwa jest integracja baz danych, dzięki której zarówno kadra kierownicza, jak i pracownicy firmy mają zapewniony lepszy dostęp do informacji.

Skrócenie czasu realizacji zadań

System ERP pozwala znacząco skrócić czas realizacji takich zadań przedsiębiorstwa, jak przygotowanie zamówień, zestawienie raportów czy też ewidencjonowanie dokumentów.

Obniżenie kosztów działalności firmy

System ERP umożliwia bardziej precyzyjne planowanie produkcji i ograniczenie kosztów związanych z zaopatrzeniem w materiały, a także automatyzację niektórych czynności i eliminację powtarzalnych procesów, co pozwala zlikwidować przestoje i obniża koszty działalności firmy.

Przyspieszenie podejmowania decyzji

System ERP udostępnia dane dotyczące stanu, w jakim znajduje się firma, i pozwala tworzyć prognozy na przyszłość, co w efekcie przyspiesza podejmowanie decyzji kluczowych dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Poprawa jakości usług i towarów

Dzięki wdrożeniu systemu ERP firma otrzymuje narzędzia pozwalające na przeprowadzenie efektywnej kontroli jakości, przez co może poprawić jakość oferowanych usług i towarów.

Obniżenie ryzyka

Implementacja systemu ERP w firmie prowadzi do automatyzacji i ujednolicenia stosowanych procedur. W efekcie dochodzi do znacznego obniżenia ryzyka wynikającego z zagrożeń prawnych i księgowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych

System ERP pozwala zminimalizować papierową dokumentację i ograniczyć dostęp do informacji osobom niepowołanym, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa danych w firmie.

Optymalizacja stanów magazynowych

W wypadku logistyki wdrożenie systemu ERP umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni i w efekcie optymalizację stanów magazynowych.

Popularne programy ERP

Do najbardziej popularnych programów ERP w Polsce zaliczają się Microsoft Dynamics 365 Business Central, Comarch ERP Optima oraz NetSuite Oracle.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central, dawniej występujący pod nazwą Microsoft Dynamics Navision, to przykład systemu ERP skierowanego w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw. Może być obsługiwany w urządzeniach mobilnych – smartfonach, tabletach i laptopach – obsługiwanych przez takie systemy, jak Windows, Android oraz iOS. Microsoft Dynamics 365 Business Central oferuje wsparcie dla ponad 25 języków. Dopuszcza wprowadzanie bezkodowych zmian interfejsu, przez co może być precyzyjnie dostosowany do indywidualnych wymagań  użytkownika. Zapewnia bezproblemową wymianę danych z innymi produktami Microsoft. Użytkownik Microsoft Dynamics 365 Business Central może wybierać między instalacją w siedzibie firmy a działaniem w chmurze.

Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima to oprogramowanie ERP często wybierane przez małych i średnich przedsiębiorców. Cechuje się szybkością działania i łatwością w obsłudze. Zapewnia stabilność pracy oraz bezpieczeństwo i szybki dostęp do informacji. Comarch ERP Optima na bieżąco dostosowuje się do obowiązujących przepisów. Jego użytkownicy mają prawo do użytkowania najnowszych wersji programów i mogą liczyć na stałą opiekę gwarancyjną producenta, który oferuje błyskawiczną i rzeczową pomoc w wypadku usterek.

Oprogramowanie ERP

NetSuite Oracle

NetSuite Oracle to pierwszy system ERP w pełni powstały w chmurze, który koncentruje się na sektorze MSP. Jest łatwy w obsłudze, nie wymaga instalacji ani konserwacji i jest stale dostępny w dowolnym miejscu i czasie. Pozwala na eliminację ręcznie wykonywanych zadań, czym przyczynia się do optymalizacji czasu pracy. NetSuite Oracle daje dostęp do spersonalizowanych, dostępnych w każdej chwili funkcji raportowania w czasie rzeczywistym i dostosowuje się do rosnących potrzeb firmy. Daje przedsiębiorstwu dostęp do nowych rynków i gwarantuje wsparcie przy wchodzeniu na arenę międzynarodową.

Choć wspomniane programy są często wykorzystywane przez różne przedsiębiorstwa, to zawierają pakiety gotowych rozwiązań, nie zawsze spełniających oczekiwania. Aby mieć pewność, że inwestycja w system ERP na pewno będzie trafiona, lepiej wybrać dedykowane oprogramowanie. Indywidualnie opracowane funkcjonalności, odzwierciedlające potrzeby pracowników danej firmy, na pewno przyspieszą realizację codziennych zadań.

Copyright © 2023 Appwise